วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากิจกรรม ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2561 ณ วัดคลองโพธิ์พระอารามหลวง และวัดธรรมาธิปไตย

Thumbnail Image Table
DSC_0022
19/7/2561 11:17:10
Size (KB)  :  2,028 KB
DSC_0024
19/7/2561 11:17:16
Size (KB)  :  1,930 KB
DSC_0746
19/7/2561 9:22:38
Size (KB)  :  1,966 KB
DSC_0747
19/7/2561 9:23:10
Size (KB)  :  1,983 KB
DSC_0757
19/7/2561 9:24:38
Size (KB)  :  1,980 KB
DSC_0758
19/7/2561 9:24:48
Size (KB)  :  2,175 KB
DSC_0759
19/7/2561 9:24:52
Size (KB)  :  2,084 KB
DSC_0762
19/7/2561 9:25:06
Size (KB)  :  2,181 KB
DSC_0764
19/7/2561 9:25:10
Size (KB)  :  2,155 KB
DSC_0765
19/7/2561 9:25:14
Size (KB)  :  2,295 KB
DSC_0767
19/7/2561 9:25:18
Size (KB)  :  2,258 KB
DSC_0768
19/7/2561 9:25:20
Size (KB)  :  2,228 KB
DSC_0770
19/7/2561 9:25:24
Size (KB)  :  2,130 KB
DSC_0774
19/7/2561 9:25:38
Size (KB)  :  2,232 KB
DSC_0775
19/7/2561 9:28:46
Size (KB)  :  1,909 KB
DSC_0777
19/7/2561 9:31:18
Size (KB)  :  2,173 KB
DSC_0780
19/7/2561 9:31:52
Size (KB)  :  2,146 KB
DSC_0782
19/7/2561 9:32:56
Size (KB)  :  1,984 KB
DSC_0784
19/7/2561 9:33:06
Size (KB)  :  2,273 KB
DSC_0791
19/7/2561 9:35:44
Size (KB)  :  2,285 KB
DSC_0794
19/7/2561 9:35:52
Size (KB)  :  2,101 KB
DSC_0795
19/7/2561 9:35:58
Size (KB)  :  2,156 KB
DSC_0796
19/7/2561 9:36:00
Size (KB)  :  2,125 KB
DSC_0797
19/7/2561 9:36:06
Size (KB)  :  2,262 KB
DSC_0798
19/7/2561 9:36:08
Size (KB)  :  2,177 KB
DSC_0799
19/7/2561 9:36:12
Size (KB)  :  2,287 KB
DSC_0800
19/7/2561 9:36:16
Size (KB)  :  2,017 KB
DSC_0802
19/7/2561 9:36:28
Size (KB)  :  2,315 KB
DSC_0813
19/7/2561 9:39:30
Size (KB)  :  2,226 KB
DSC_0815
19/7/2561 9:39:48
Size (KB)  :  2,214 KB
DSC_0816
19/7/2561 9:39:50
Size (KB)  :  2,162 KB
DSC_0817
19/7/2561 9:39:54
Size (KB)  :  2,003 KB
DSC_0830
19/7/2561 9:53:00
Size (KB)  :  2,253 KB
DSC_0831
19/7/2561 9:53:28
Size (KB)  :  1,955 KB
DSC_0836
19/7/2561 9:54:28
Size (KB)  :  2,149 KB
DSC_0840
19/7/2561 9:54:56
Size (KB)  :  2,242 KB
Pages:     1 2 3 4