วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากิจกรรม ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2561 ณ วัดคลองโพธิ์พระอารามหลวง และวัดธรรมาธิปไตย

Thumbnail Image Table
1
19/7/2561 10:55:10
Size (KB)  :  1,961 KB
1-1
15/9/2559 19:52:30
Size (KB)  :  7,486 KB
1-2
15/9/2559 19:52:50
Size (KB)  :  8,151 KB
2
19/7/2561 11:23:26
Size (KB)  :  1,971 KB
3
19/7/2561 11:25:50
Size (KB)  :  1,989 KB
4
19/7/2561 11:26:34
Size (KB)  :  2,020 KB
5
19/7/2561 11:30:20
Size (KB)  :  2,298 KB
6
19/7/2561 11:33:56
Size (KB)  :  1,985 KB
7
19/7/2561 11:34:48
Size (KB)  :  1,941 KB
8
19/7/2561 10:53:14
Size (KB)  :  1,917 KB
9
19/7/2561 10:54:46
Size (KB)  :  1,897 KB
10
19/7/2561 10:29:00
Size (KB)  :  2,039 KB
11
19/7/2561 10:29:14
Size (KB)  :  2,003 KB
12
19/7/2561 10:29:28
Size (KB)  :  1,997 KB
13
19/7/2561 10:29:40
Size (KB)  :  1,979 KB
14
19/7/2561 10:29:48
Size (KB)  :  1,989 KB
15
19/7/2561 10:49:52
Size (KB)  :  1,913 KB
16
19/7/2561 10:50:02
Size (KB)  :  1,912 KB
17
19/7/2561 10:52:22
Size (KB)  :  2,012 KB
22-1
19/7/2561 10:40:06
Size (KB)  :  1,983 KB
25-1
19/7/2561 10:40:52
Size (KB)  :  1,973 KB
26
19/7/2561 10:41:06
Size (KB)  :  1,922 KB
27
19/7/2561 10:41:14
Size (KB)  :  1,928 KB
28
19/7/2561 10:41:28
Size (KB)  :  1,894 KB
29
19/7/2561 10:41:34
Size (KB)  :  1,940 KB
30
19/7/2561 10:41:50
Size (KB)  :  1,930 KB
31
19/7/2561 10:42:04
Size (KB)  :  1,929 KB
32
15/9/2559 20:45:14
Size (KB)  :  6,370 KB
33
15/9/2559 20:46:04
Size (KB)  :  6,249 KB
34
15/9/2559 20:46:06
Size (KB)  :  6,246 KB
DSC_0013
19/7/2561 10:54:26
Size (KB)  :  1,899 KB
DSC_0014
19/7/2561 10:54:34
Size (KB)  :  1,873 KB
DSC_0015
19/7/2561 10:54:42
Size (KB)  :  1,985 KB
DSC_0017
19/7/2561 10:54:54
Size (KB)  :  1,870 KB
DSC_0020
19/7/2561 11:16:56
Size (KB)  :  1,945 KB
DSC_0021
19/7/2561 11:17:02
Size (KB)  :  2,011 KB
Pages:     1 2 3 4