วันที่ 17 มิถุนายน 2561 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ประธานการอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ประธานพิธีกล่าวเปิดการฝึกอบรมครูของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์โครงการพัฒนาความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล และแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ร้บความอนุเคราะห์จากท่านวิทยากร คุณครูชลอ การทวี ครูวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญณ ห้องประชุมสบันงา ชั้น 4 อาคารอินทนิล วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
DSC_0490
17/6/2561 8:50:08
Size (KB)  :  1,792 KB
DSC_0491
17/6/2561 8:50:08
Size (KB)  :  1,811 KB
DSC_0492
17/6/2561 8:50:18
Size (KB)  :  1,944 KB
DSC_0494
17/6/2561 8:50:30
Size (KB)  :  2,047 KB
DSC_0496
17/6/2561 8:50:40
Size (KB)  :  2,023 KB
DSC_0501
17/6/2561 8:58:54
Size (KB)  :  2,061 KB
DSC_0504
17/6/2561 9:01:58
Size (KB)  :  1,955 KB
DSC_0507
17/6/2561 9:02:54
Size (KB)  :  2,057 KB
DSC_0509
17/6/2561 9:03:46
Size (KB)  :  2,188 KB
DSC_0511
17/6/2561 9:04:10
Size (KB)  :  1,876 KB
DSC_0512
17/6/2561 10:22:22
Size (KB)  :  1,874 KB
DSC_0529
17/6/2561 13:29:22
Size (KB)  :  1,936 KB
DSC_0531
17/6/2561 13:52:44
Size (KB)  :  1,931 KB
DSC_0532
17/6/2561 13:52:54
Size (KB)  :  2,027 KB
DSC_0539
17/6/2561 13:54:32
Size (KB)  :  1,896 KB
DSC_0540
17/6/2561 13:54:34
Size (KB)  :  1,862 KB
DSC_0541
17/6/2561 13:54:42
Size (KB)  :  2,079 KB
DSC_0543
17/6/2561 13:55:22
Size (KB)  :  2,093 KB
DSC_0545
17/6/2561 16:39:34
Size (KB)  :  1,799 KB
DSC_0548
17/6/2561 16:49:10
Size (KB)  :  2,023 KB
DSC_0549
17/6/2561 16:50:02
Size (KB)  :  2,360 KB
DSC_0558
17/6/2561 16:51:00
Size (KB)  :  1,887 KB
DSC_0560
17/6/2561 16:51:14
Size (KB)  :  1,895 KB
DSC_0561
17/6/2561 16:51:28
Size (KB)  :  1,926 KB
DSC_0562
17/6/2561 16:51:28
Size (KB)  :  1,924 KB
DSC_0564
17/6/2561 16:51:42
Size (KB)  :  1,879 KB
DSC_0567
17/6/2561 16:52:04
Size (KB)  :  1,995 KB
DSC_0571
17/6/2561 16:53:56
Size (KB)  :  1,921 KB
DSC_0573
17/6/2561 16:55:12
Size (KB)  :  2,000 KB
DSC_0577
17/6/2561 16:56:22
Size (KB)  :  2,143 KB
DSC_0578
17/6/2561 16:58:52
Size (KB)  :  2,163 KB
DSC_0581
17/6/2561 16:59:00
Size (KB)  :  2,176 KB
DSC_0582
17/6/2561 16:59:00
Size (KB)  :  2,162 KB
Pages:     1 2