วันที่ 16 มกราคม 256ช่วงเช้า คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมงานวันครู ประจำปี 2561 จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ช่วงบ่ายคณะผู้บริหารและคณะครู เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดและแข่งขันกีฬาสัมพันธ์วันครู ปี 2561ณ สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
DSC_0484.JPG
16/1/2561 13:57:48
Size (KB)  :  2,235 KB
DSC_0485.JPG
16/1/2561 13:57:50
Size (KB)  :  1,951 KB
DSC_0486.JPG
16/1/2561 13:57:52
Size (KB)  :  2,011 KB
DSC_0488.JPG
16/1/2561 13:59:02
Size (KB)  :  2,152 KB
DSC_0489.JPG
16/1/2561 13:59:04
Size (KB)  :  2,285 KB
DSC_0490.JPG
16/1/2561 13:59:06
Size (KB)  :  2,017 KB
DSC_0491.JPG
16/1/2561 13:59:08
Size (KB)  :  2,125 KB
DSC_0492.JPG
16/1/2561 13:59:12
Size (KB)  :  2,061 KB
DSC_0493.JPG
16/1/2561 13:59:16
Size (KB)  :  2,034 KB
DSC_0494.JPG
16/1/2561 13:59:16
Size (KB)  :  2,230 KB
DSC_0495.JPG
16/1/2561 13:59:18
Size (KB)  :  2,063 KB
DSC_0496.JPG
16/1/2561 14:00:56
Size (KB)  :  1,899 KB
DSC_0499.JPG
16/1/2561 14:01:04
Size (KB)  :  2,228 KB
DSC_0500.JPG
16/1/2561 14:01:06
Size (KB)  :  1,872 KB
DSC_0501.JPG
16/1/2561 14:01:10
Size (KB)  :  1,925 KB
DSC_0502.JPG
16/1/2561 14:01:10
Size (KB)  :  1,972 KB
DSC_0504.JPG
16/1/2561 14:01:36
Size (KB)  :  2,184 KB
DSC_0505.JPG
16/1/2561 14:01:40
Size (KB)  :  2,105 KB
DSC_0506.JPG
16/1/2561 14:01:42
Size (KB)  :  1,899 KB
DSC_0508.JPG
16/1/2561 14:02:18
Size (KB)  :  2,250 KB
DSC_0509.JPG
16/1/2561 14:03:06
Size (KB)  :  1,986 KB
DSC_0516.JPG
16/1/2561 14:05:06
Size (KB)  :  1,989 KB
DSC_0517.JPG
16/1/2561 14:05:08
Size (KB)  :  1,973 KB
DSC_0518.JPG
16/1/2561 14:05:14
Size (KB)  :  2,151 KB
DSC_0519.JPG
16/1/2561 14:05:16
Size (KB)  :  2,050 KB
DSC_0523.JPG
16/1/2561 14:08:40
Size (KB)  :  1,972 KB
DSC_0524.JPG
16/1/2561 14:08:44
Size (KB)  :  2,029 KB
DSC_0526.JPG
16/1/2561 14:11:26
Size (KB)  :  2,168 KB
DSC_0528.JPG
16/1/2561 14:11:36
Size (KB)  :  2,192 KB
DSC_0530.JPG
16/1/2561 14:11:44
Size (KB)  :  1,947 KB
DSC_0534.JPG
16/1/2561 14:12:22
Size (KB)  :  2,033 KB
DSC_0538.JPG
16/1/2561 14:13:24
Size (KB)  :  2,234 KB
DSC_0541.JPG
16/1/2561 14:14:18
Size (KB)  :  1,874 KB
DSC_0543.JPG
16/1/2561 14:14:58
Size (KB)  :  2,048 KB
DSC_0545.JPG
16/1/2561 14:15:10
Size (KB)  :  1,924 KB
DSC_0549.JPG
16/1/2561 14:17:26
Size (KB)  :  2,185 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6