วันที่ 16 มกราคม 256ช่วงเช้า คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมงานวันครู ประจำปี 2561 จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ช่วงบ่ายคณะผู้บริหารและคณะครู เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดและแข่งขันกีฬาสัมพันธ์วันครู ปี 2561ณ สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
DSC_0001 - Copy.JPG
16/1/2561 7:12:40
Size (KB)  :  1,895 KB
DSC_0006.JPG
16/1/2561 7:14:16
Size (KB)  :  2,012 KB
DSC_0014.JPG
16/1/2561 7:16:40
Size (KB)  :  2,044 KB
DSC_0019.JPG
16/1/2561 7:22:28
Size (KB)  :  1,855 KB
DSC_0022.JPG
16/1/2561 7:24:28
Size (KB)  :  2,061 KB
DSC_0023.JPG
16/1/2561 7:24:30
Size (KB)  :  1,989 KB
DSC_0025.JPG
16/1/2561 7:28:02
Size (KB)  :  2,016 KB
DSC_0029.JPG
16/1/2561 7:28:20
Size (KB)  :  2,029 KB
DSC_0030.JPG
16/1/2561 7:37:26
Size (KB)  :  2,075 KB
DSC_0034.JPG
16/1/2561 7:38:16
Size (KB)  :  2,102 KB
DSC_0039.JPG
16/1/2561 7:40:52
Size (KB)  :  1,954 KB
DSC_0041.JPG
16/1/2561 7:40:54
Size (KB)  :  1,953 KB
DSC_0043.JPG
16/1/2561 7:40:58
Size (KB)  :  1,924 KB
DSC_0045.JPG
16/1/2561 7:41:52
Size (KB)  :  2,263 KB
DSC_0050.JPG
16/1/2561 7:43:02
Size (KB)  :  2,264 KB
DSC_0051.JPG
16/1/2561 7:43:04
Size (KB)  :  2,233 KB
DSC_0053.JPG
16/1/2561 7:46:32
Size (KB)  :  2,003 KB
DSC_0056.JPG
16/1/2561 7:50:16
Size (KB)  :  1,962 KB
DSC_0057.JPG
16/1/2561 7:50:22
Size (KB)  :  1,969 KB
DSC_0060.JPG
16/1/2561 7:50:32
Size (KB)  :  2,068 KB
DSC_0061.JPG
16/1/2561 7:50:36
Size (KB)  :  1,973 KB
DSC_0065.JPG
16/1/2561 7:50:52
Size (KB)  :  2,027 KB
DSC_0069.JPG
16/1/2561 7:51:00
Size (KB)  :  1,997 KB
DSC_0073.JPG
16/1/2561 7:51:54
Size (KB)  :  2,049 KB
DSC_0080.JPG
16/1/2561 7:54:38
Size (KB)  :  2,037 KB
DSC_0082.JPG
16/1/2561 7:54:40
Size (KB)  :  2,055 KB
DSC_0083.JPG
16/1/2561 7:54:42
Size (KB)  :  2,012 KB
DSC_0085.JPG
16/1/2561 7:54:44
Size (KB)  :  2,085 KB
DSC_0086.JPG
16/1/2561 7:54:44
Size (KB)  :  2,047 KB
DSC_0091.JPG
16/1/2561 7:59:12
Size (KB)  :  2,025 KB
DSC_0092.JPG
16/1/2561 7:59:26
Size (KB)  :  2,011 KB
DSC_0093.JPG
16/1/2561 7:59:30
Size (KB)  :  2,237 KB
DSC_0094.JPG
16/1/2561 7:59:36
Size (KB)  :  2,016 KB
DSC_0095.JPG
16/1/2561 7:59:38
Size (KB)  :  1,990 KB
DSC_0096.JPG
16/1/2561 7:59:42
Size (KB)  :  2,089 KB
DSC_0097.JPG
16/1/2561 7:59:50
Size (KB)  :  2,255 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6