วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2561 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ร่วมกิจกรรมโครงการเข้าวัดพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2561 ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น (ปวช.)และนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ณ วัดดอยท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
1
11/5/2561 8:40:08
Size (KB)  :  1,988 KB
2
11/5/2561 8:40:54
Size (KB)  :  1,896 KB
2-2
11/5/2561 8:36:32
Size (KB)  :  2,126 KB
2-3
11/5/2561 8:45:30
Size (KB)  :  2,041 KB
3
11/5/2561 9:04:04
Size (KB)  :  2,174 KB
4
11/5/2561 8:43:40
Size (KB)  :  2,052 KB
4-4-4
11/5/2561 8:40:34
Size (KB)  :  1,839 KB
5
11/5/2561 8:41:12
Size (KB)  :  2,241 KB
6
11/5/2561 8:41:24
Size (KB)  :  2,005 KB
DSC_0351
11/5/2561 8:38:04
Size (KB)  :  2,020 KB
DSC_0352
11/5/2561 8:38:08
Size (KB)  :  2,018 KB
DSC_0353
11/5/2561 8:38:12
Size (KB)  :  2,203 KB
DSC_0354
11/5/2561 8:38:16
Size (KB)  :  2,223 KB
DSC_0355
11/5/2561 8:38:30
Size (KB)  :  2,099 KB
DSC_0357
11/5/2561 8:39:14
Size (KB)  :  2,035 KB
DSC_0370
11/5/2561 8:43:06
Size (KB)  :  2,038 KB
DSC_0373
11/5/2561 8:43:28
Size (KB)  :  2,013 KB
DSC_0377
11/5/2561 8:43:52
Size (KB)  :  2,017 KB
DSC_0382
11/5/2561 8:47:58
Size (KB)  :  2,038 KB
DSC_0385
11/5/2561 8:50:36
Size (KB)  :  2,200 KB
DSC_0388
11/5/2561 8:52:34
Size (KB)  :  2,027 KB
DSC_0389
11/5/2561 8:52:56
Size (KB)  :  2,042 KB
DSC_0390
11/5/2561 8:52:58
Size (KB)  :  2,029 KB
DSC_0392
11/5/2561 8:53:24
Size (KB)  :  2,032 KB
DSC_0393
11/5/2561 8:53:30
Size (KB)  :  2,029 KB
DSC_0396
11/5/2561 8:53:40
Size (KB)  :  2,319 KB
DSC_0397
11/5/2561 8:53:52
Size (KB)  :  2,006 KB
DSC_0399
11/5/2561 8:54:02
Size (KB)  :  2,056 KB
DSC_0400
11/5/2561 8:54:12
Size (KB)  :  2,049 KB
DSC_0401
11/5/2561 8:54:50
Size (KB)  :  2,034 KB
DSC_0405
11/5/2561 8:55:54
Size (KB)  :  2,033 KB
DSC_0406
11/5/2561 8:56:02
Size (KB)  :  2,225 KB
DSC_0407
11/5/2561 8:56:06
Size (KB)  :  2,031 KB
DSC_0408
11/5/2561 8:56:24
Size (KB)  :  2,038 KB
DSC_0409
11/5/2561 8:56:32
Size (KB)  :  2,053 KB
DSC_0417
11/5/2561 9:05:00
Size (KB)  :  2,009 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9