วันที่ 10 สิงหาคม 2561 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนนักศึกษา ร่วมกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม 2561 ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
A001
11/8/2561 8:13:06
Size (KB)  :  1,891 KB
A003
11/8/2561 8:13:16
Size (KB)  :  2,007 KB
A004
11/8/2561 8:13:20
Size (KB)  :  2,026 KB
A005
11/8/2561 8:19:54
Size (KB)  :  1,928 KB
A006
11/8/2561 8:22:56
Size (KB)  :  1,998 KB
A007
11/8/2561 8:23:10
Size (KB)  :  2,001 KB
A008
11/8/2561 8:23:18
Size (KB)  :  2,021 KB
A009
11/8/2561 8:23:38
Size (KB)  :  2,004 KB
A010
11/8/2561 8:23:46
Size (KB)  :  2,277 KB
A011
11/8/2561 8:23:56
Size (KB)  :  1,983 KB
A012
11/8/2561 8:24:36
Size (KB)  :  1,930 KB
A013
11/8/2561 8:24:56
Size (KB)  :  2,032 KB
A014
11/8/2561 8:26:02
Size (KB)  :  1,984 KB
A015
11/8/2561 8:26:10
Size (KB)  :  2,020 KB
A018
11/8/2561 8:29:18
Size (KB)  :  1,942 KB
A019
11/8/2561 8:29:22
Size (KB)  :  1,979 KB
A022
11/8/2561 8:29:34
Size (KB)  :  2,018 KB
A023
11/8/2561 8:29:46
Size (KB)  :  1,932 KB
A024
11/8/2561 8:32:10
Size (KB)  :  2,032 KB
A025
11/8/2561 8:32:12
Size (KB)  :  2,032 KB
A026
11/8/2561 8:32:14
Size (KB)  :  2,001 KB
A027
11/8/2561 8:32:16
Size (KB)  :  2,041 KB
A028
11/8/2561 8:32:18
Size (KB)  :  2,030 KB
A029
11/8/2561 8:32:20
Size (KB)  :  2,036 KB
A030
11/8/2561 8:32:24
Size (KB)  :  2,054 KB
A031
11/8/2561 8:32:44
Size (KB)  :  2,032 KB
A032
11/8/2561 8:32:54
Size (KB)  :  2,023 KB
A033
11/8/2561 8:33:04
Size (KB)  :  2,030 KB
A034
11/8/2561 8:33:16
Size (KB)  :  1,971 KB
A035
11/8/2561 8:33:34
Size (KB)  :  2,251 KB
A036
11/8/2561 8:34:16
Size (KB)  :  2,290 KB
A037
11/8/2561 8:34:54
Size (KB)  :  2,045 KB
A038
11/8/2561 8:34:58
Size (KB)  :  2,062 KB
A039
11/8/2561 8:35:04
Size (KB)  :  2,030 KB
A040
11/8/2561 8:35:08
Size (KB)  :  2,281 KB
A041
11/8/2561 8:35:26
Size (KB)  :  2,311 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12