วันที่ 1 สิงหาคม 2561 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สถานศึกษาในสังกัด อศจ. อุตรดิตถ์ และคณะครูร่วมต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นำโดย นายพิธาน พื้นทอง พร้อมด้วยคณะ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
DSC_0850
1/8/2561 12:08:36
Size (KB)  :  2,084 KB
DSC_0851
1/8/2561 12:08:42
Size (KB)  :  2,099 KB
DSC_0854
1/8/2561 12:12:22
Size (KB)  :  2,242 KB
DSC_0855
1/8/2561 12:12:24
Size (KB)  :  1,898 KB
DSC_0857
1/8/2561 12:13:00
Size (KB)  :  1,937 KB
DSC_0858
1/8/2561 12:14:30
Size (KB)  :  2,117 KB
DSC_0862
1/8/2561 12:18:22
Size (KB)  :  2,090 KB
DSC_0863
1/8/2561 12:18:34
Size (KB)  :  1,936 KB
DSC_0864
1/8/2561 12:18:48
Size (KB)  :  1,915 KB
DSC_0865
1/8/2561 12:18:56
Size (KB)  :  1,944 KB
DSC_0866
1/8/2561 12:19:12
Size (KB)  :  1,962 KB
DSC_0868
1/8/2561 12:56:10
Size (KB)  :  1,930 KB
DSC_0869
1/8/2561 12:56:20
Size (KB)  :  2,239 KB
DSC_0873
1/8/2561 12:57:38
Size (KB)  :  1,940 KB
DSC_0874
1/8/2561 12:58:02
Size (KB)  :  1,995 KB
DSC_0875
1/8/2561 12:58:32
Size (KB)  :  2,320 KB
DSC_0876
1/8/2561 12:58:50
Size (KB)  :  1,965 KB
DSC_0877
1/8/2561 12:59:00
Size (KB)  :  2,001 KB
DSC_0879
1/8/2561 12:59:30
Size (KB)  :  2,237 KB
DSC_0880
1/8/2561 13:00:44
Size (KB)  :  1,889 KB
Pages:     1 2 3