วันที่ 1 สิงหาคม 2561 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สถานศึกษาในสังกัด อศจ. อุตรดิตถ์ และคณะครูร่วมต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นำโดย นายพิธาน พื้นทอง พร้อมด้วยคณะ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
DSC_0729
1/8/2561 9:09:16
Size (KB)  :  1,837 KB
DSC_0731
1/8/2561 9:10:10
Size (KB)  :  1,811 KB
DSC_0732
1/8/2561 9:10:24
Size (KB)  :  1,801 KB
DSC_0739
1/8/2561 9:13:58
Size (KB)  :  2,061 KB
DSC_0760
1/8/2561 9:18:28
Size (KB)  :  2,107 KB
DSC_0763
1/8/2561 9:21:18
Size (KB)  :  1,832 KB
DSC_0766
1/8/2561 9:23:02
Size (KB)  :  2,039 KB
DSC_0780
1/8/2561 9:49:36
Size (KB)  :  1,957 KB
DSC_0782
1/8/2561 9:54:28
Size (KB)  :  1,995 KB
DSC_0783
1/8/2561 9:54:38
Size (KB)  :  1,910 KB
DSC_0784
1/8/2561 9:54:52
Size (KB)  :  1,798 KB
DSC_0785
1/8/2561 9:55:02
Size (KB)  :  1,888 KB
DSC_0786
1/8/2561 9:55:16
Size (KB)  :  1,999 KB
DSC_0787
1/8/2561 9:55:26
Size (KB)  :  2,157 KB
DSC_0790
1/8/2561 10:00:50
Size (KB)  :  1,894 KB
DSC_0800
1/8/2561 10:40:04
Size (KB)  :  2,118 KB
DSC_0804
1/8/2561 10:40:44
Size (KB)  :  2,069 KB
DSC_0807
1/8/2561 11:45:44
Size (KB)  :  1,907 KB
DSC_0819
1/8/2561 11:54:56
Size (KB)  :  1,993 KB
DSC_0820
1/8/2561 11:55:16
Size (KB)  :  2,037 KB
DSC_0824
1/8/2561 11:56:10
Size (KB)  :  2,296 KB
DSC_0825
1/8/2561 11:56:20
Size (KB)  :  2,268 KB
DSC_0828
1/8/2561 11:57:24
Size (KB)  :  2,013 KB
DSC_0830
1/8/2561 11:57:32
Size (KB)  :  2,267 KB
DSC_0831
1/8/2561 11:57:42
Size (KB)  :  2,318 KB
DSC_0832
1/8/2561 11:57:56
Size (KB)  :  1,964 KB
DSC_0833
1/8/2561 12:00:02
Size (KB)  :  1,975 KB
DSC_0835
1/8/2561 12:00:50
Size (KB)  :  2,020 KB
DSC_0838
1/8/2561 12:01:56
Size (KB)  :  2,028 KB
DSC_0839
1/8/2561 12:03:04
Size (KB)  :  2,214 KB
DSC_0841
1/8/2561 12:03:32
Size (KB)  :  1,860 KB
DSC_0843
1/8/2561 12:04:04
Size (KB)  :  1,933 KB
DSC_0844
1/8/2561 12:05:28
Size (KB)  :  2,301 KB
DSC_0845
1/8/2561 12:06:36
Size (KB)  :  2,030 KB
DSC_0848
1/8/2561 12:08:04
Size (KB)  :  2,052 KB
DSC_0849
1/8/2561 12:08:06
Size (KB)  :  1,896 KB
Pages:     1 2 3