วันที่ 1 สิงหาคม 2561 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สถานศึกษาในสังกัด อศจ. อุตรดิตถ์ และคณะครูร่วมต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นำโดย นายพิธาน พื้นทอง พร้อมด้วยคณะ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
1
1/8/2561 11:51:58
Size (KB)  :  1,789 KB
2
1/8/2561 11:52:20
Size (KB)  :  1,845 KB
2-1
1/8/2561 10:38:26
Size (KB)  :  1,927 KB
2-1-1
1/8/2561 9:14:56
Size (KB)  :  1,904 KB
3
1/8/2561 10:01:34
Size (KB)  :  1,907 KB
4
1/8/2561 10:36:26
Size (KB)  :  1,820 KB
5
1/8/2561 9:48:52
Size (KB)  :  2,176 KB
6
1/8/2561 9:21:48
Size (KB)  :  1,864 KB
6-1
1/8/2561 9:13:18
Size (KB)  :  2,083 KB
7
1/8/2561 9:39:10
Size (KB)  :  2,022 KB
8
1/8/2561 9:50:48
Size (KB)  :  1,973 KB
9
1/8/2561 9:17:02
Size (KB)  :  2,077 KB
10
1/8/2561 9:15:34
Size (KB)  :  2,111 KB
11
1/8/2561 9:18:04
Size (KB)  :  2,070 KB
12
1/8/2561 9:16:34
Size (KB)  :  1,892 KB
13
1/8/2561 9:13:40
Size (KB)  :  1,908 KB
14
1/8/2561 9:17:14
Size (KB)  :  1,865 KB
15
1/8/2561 9:17:52
Size (KB)  :  2,087 KB
DSC_0695
1/8/2561 8:45:52
Size (KB)  :  2,166 KB
DSC_0696
1/8/2561 8:46:42
Size (KB)  :  2,174 KB
DSC_0699
1/8/2561 8:47:12
Size (KB)  :  2,132 KB
DSC_0701
1/8/2561 8:48:16
Size (KB)  :  2,184 KB
DSC_0702
1/8/2561 8:51:38
Size (KB)  :  1,903 KB
DSC_0703
1/8/2561 8:51:48
Size (KB)  :  1,864 KB
DSC_0707
1/8/2561 8:57:40
Size (KB)  :  2,023 KB
DSC_0708
1/8/2561 8:57:50
Size (KB)  :  2,366 KB
DSC_0710
1/8/2561 8:58:04
Size (KB)  :  2,361 KB
DSC_0711
1/8/2561 8:58:14
Size (KB)  :  2,190 KB
DSC_0712
1/8/2561 8:58:32
Size (KB)  :  1,884 KB
DSC_0715
1/8/2561 9:00:46
Size (KB)  :  2,035 KB
DSC_0721
1/8/2561 9:06:18
Size (KB)  :  1,851 KB
DSC_0723
1/8/2561 9:06:52
Size (KB)  :  1,901 KB
DSC_0724
1/8/2561 9:07:32
Size (KB)  :  2,107 KB
DSC_0725
1/8/2561 9:07:40
Size (KB)  :  2,301 KB
DSC_0727
1/8/2561 9:07:46
Size (KB)  :  2,254 KB
DSC_0728
1/8/2561 9:08:06
Size (KB)  :  2,104 KB
Pages:     1 2 3