วันที่ 5 สิงหาคม 2561 คณะครู และนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการศึกษาในศตวรรษที่ 21 สำหรับการเรียนรู้แบบ Active Learning ตามโครงการพัฒนาบุคลากรสายการสอนด้านคอมพิวเตอร์ และนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7 (737) ชั้น 3 อาคารอินทนิล วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ วิทยากรโดย ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการภาครัฐ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

Thumbnail Image Table
DSC_0783
5/8/2561 10:22:04
Size (KB)  :  6,133 KB
DSC_0784
5/8/2561 10:22:12
Size (KB)  :  6,002 KB
DSC_0786
5/8/2561 10:51:20
Size (KB)  :  6,141 KB
DSC_0787
5/8/2561 10:51:26
Size (KB)  :  6,487 KB
DSC_0788
5/8/2561 10:56:22
Size (KB)  :  6,684 KB
DSC_0789
5/8/2561 10:56:24
Size (KB)  :  6,467 KB
DSC_0790
5/8/2561 10:56:28
Size (KB)  :  6,899 KB
DSC_0791
5/8/2561 10:56:28
Size (KB)  :  6,624 KB
DSC_0792
5/8/2561 10:56:36
Size (KB)  :  6,486 KB
DSC_0793
5/8/2561 10:56:40
Size (KB)  :  6,236 KB
DSC_0795
5/8/2561 11:14:34
Size (KB)  :  6,633 KB
DSC_0796
5/8/2561 11:14:44
Size (KB)  :  6,287 KB
DSC_0799
5/8/2561 11:15:22
Size (KB)  :  6,373 KB
DSC_0805
5/8/2561 11:16:22
Size (KB)  :  6,137 KB
DSC_0809
5/8/2561 13:36:22
Size (KB)  :  6,504 KB
DSC_0812
5/8/2561 14:40:06
Size (KB)  :  6,229 KB
DSC_0822
5/8/2561 14:42:08
Size (KB)  :  6,677 KB
DSC_0833
5/8/2561 14:52:14
Size (KB)  :  6,436 KB
DSC_0835
5/8/2561 15:15:28
Size (KB)  :  6,376 KB
DSC_0844
5/8/2561 15:20:14
Size (KB)  :  6,636 KB
DSC_0848
5/8/2561 15:23:44
Size (KB)  :  6,168 KB
DSC_0853
5/8/2561 15:31:52
Size (KB)  :  6,463 KB
DSC_0861
5/8/2561 15:53:14
Size (KB)  :  6,080 KB
DSC_0866
5/8/2561 15:55:56
Size (KB)  :  6,089 KB
DSC_0869
5/8/2561 16:18:48
Size (KB)  :  6,284 KB
DSC_0870
5/8/2561 16:19:32
Size (KB)  :  6,302 KB
DSC_0874
5/8/2561 16:22:34
Size (KB)  :  6,720 KB
DSC_0878
5/8/2561 16:26:46
Size (KB)  :  6,964 KB
DSC_0881
5/8/2561 16:27:16
Size (KB)  :  6,021 KB
DSC_0882
5/8/2561 16:27:46
Size (KB)  :  6,471 KB
DSC_0885
5/8/2561 16:32:38
Size (KB)  :  5,812 KB
DSC_0891
5/8/2561 16:33:20
Size (KB)  :  6,696 KB
DSC_0892
5/8/2561 16:34:32
Size (KB)  :  6,585 KB
Pages:     1 2