วันที่ 5 สิงหาคม 2561 คณะครู และนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการศึกษาในศตวรรษที่ 21 สำหรับการเรียนรู้แบบ Active Learning ตามโครงการพัฒนาบุคลากรสายการสอนด้านคอมพิวเตอร์ และนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7 (737) ชั้น 3 อาคารอินทนิล วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ วิทยากรโดย ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการภาครัฐ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

Thumbnail Image Table
DSC_0567
4/8/2561 9:18:32
Size (KB)  :  5,488 KB
DSC_0571
4/8/2561 9:19:08
Size (KB)  :  6,261 KB
DSC_0572
4/8/2561 9:23:56
Size (KB)  :  6,873 KB
DSC_0573
4/8/2561 9:24:44
Size (KB)  :  6,803 KB
DSC_0576
4/8/2561 9:24:58
Size (KB)  :  5,827 KB
DSC_0577
4/8/2561 9:25:02
Size (KB)  :  6,312 KB
DSC_0580
4/8/2561 9:25:32
Size (KB)  :  5,789 KB
DSC_0582
4/8/2561 9:25:42
Size (KB)  :  5,882 KB
DSC_0583
4/8/2561 9:25:54
Size (KB)  :  5,928 KB
DSC_0584
4/8/2561 9:26:02
Size (KB)  :  7,328 KB
DSC_0586
4/8/2561 9:26:28
Size (KB)  :  5,680 KB
DSC_0588
4/8/2561 9:26:36
Size (KB)  :  6,025 KB
DSC_0611
4/8/2561 9:48:00
Size (KB)  :  6,331 KB
DSC_0613
4/8/2561 9:48:12
Size (KB)  :  6,232 KB
DSC_0615
4/8/2561 10:26:00
Size (KB)  :  6,566 KB
DSC_0618
4/8/2561 10:34:02
Size (KB)  :  6,759 KB
DSC_0619
4/8/2561 10:34:02
Size (KB)  :  6,628 KB
DSC_0620
4/8/2561 10:34:12
Size (KB)  :  6,684 KB
DSC_0621
4/8/2561 10:34:16
Size (KB)  :  6,752 KB
DSC_0622
4/8/2561 10:34:20
Size (KB)  :  6,850 KB
DSC_0623
4/8/2561 10:34:24
Size (KB)  :  6,694 KB
DSC_0626
4/8/2561 10:34:38
Size (KB)  :  6,550 KB
DSC_0627
4/8/2561 10:38:36
Size (KB)  :  6,877 KB
DSC_0628
4/8/2561 10:38:38
Size (KB)  :  6,681 KB
DSC_0630
4/8/2561 10:48:04
Size (KB)  :  6,725 KB
DSC_0636
4/8/2561 10:57:34
Size (KB)  :  6,065 KB
DSC_0638
4/8/2561 11:08:18
Size (KB)  :  6,325 KB
DSC_0639
4/8/2561 11:08:52
Size (KB)  :  6,527 KB
DSC_0641
4/8/2561 11:09:22
Size (KB)  :  6,049 KB
DSC_0642
4/8/2561 11:09:28
Size (KB)  :  5,986 KB
DSC_0655
4/8/2561 13:22:00
Size (KB)  :  6,128 KB
DSC_0683
4/8/2561 13:44:34
Size (KB)  :  7,575 KB
DSC_0751
4/8/2561 16:14:12
Size (KB)  :  6,184 KB
DSC_0779
5/8/2561 10:21:38
Size (KB)  :  6,313 KB
DSC_0781
5/8/2561 10:21:54
Size (KB)  :  6,202 KB
DSC_0782
5/8/2561 10:21:56
Size (KB)  :  6,451 KB
Pages:     1 2