วันที่ 28 กันยายน 2561 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดงานเกษียณอายุราชการ ของคุณครูพิเชษฐ สุวรรณชื่น และคุณครูกิ่งแก้ว แสงอุดมรัตน์ ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc287
29/9/2561 21:01:52
Size (KB)  :  2,021 KB
uttvc288
29/9/2561 21:02:16
Size (KB)  :  2,298 KB
uttvc289
29/9/2561 21:02:38
Size (KB)  :  2,063 KB
uttvc290
29/9/2561 21:02:40
Size (KB)  :  2,020 KB
uttvc291
29/9/2561 21:04:56
Size (KB)  :  2,009 KB
uttvc292
29/9/2561 21:05:54
Size (KB)  :  2,030 KB
uttvc293
29/9/2561 21:12:02
Size (KB)  :  1,977 KB
uttvc294
29/9/2561 21:19:42
Size (KB)  :  2,076 KB
uttvc295
29/9/2561 21:22:06
Size (KB)  :  1,991 KB
uttvc296
29/9/2561 21:22:30
Size (KB)  :  2,037 KB
uttvc297
29/9/2561 21:22:38
Size (KB)  :  2,015 KB
uttvc298
29/9/2561 21:22:40
Size (KB)  :  2,069 KB
uttvc299
29/9/2561 21:22:48
Size (KB)  :  2,013 KB
uttvc300
29/9/2561 21:22:52
Size (KB)  :  2,005 KB
uttvc301
29/9/2561 21:23:02
Size (KB)  :  2,290 KB
uttvc302
29/9/2561 21:23:06
Size (KB)  :  1,997 KB
uttvc303
29/9/2561 21:23:32
Size (KB)  :  2,018 KB
uttvc304
29/9/2561 21:23:44
Size (KB)  :  1,986 KB
uttvc305
29/9/2561 21:23:46
Size (KB)  :  2,023 KB
uttvc306
29/9/2561 21:23:48
Size (KB)  :  2,005 KB
uttvc307
29/9/2561 21:24:18
Size (KB)  :  2,048 KB
uttvc308
29/9/2561 21:24:26
Size (KB)  :  2,037 KB
uttvc309
29/9/2561 21:25:08
Size (KB)  :  2,030 KB
uttvc310
29/9/2561 21:25:28
Size (KB)  :  2,014 KB
uttvc311
29/9/2561 21:26:04
Size (KB)  :  1,881 KB
uttvc312
29/9/2561 21:26:22
Size (KB)  :  1,966 KB
uttvc313
29/9/2561 21:26:32
Size (KB)  :  2,002 KB
uttvc314
29/9/2561 21:28:18
Size (KB)  :  1,947 KB
uttvc315
29/9/2561 21:28:42
Size (KB)  :  1,929 KB
uttvc316
29/9/2561 21:28:54
Size (KB)  :  2,001 KB
uttvc317
29/9/2561 21:29:10
Size (KB)  :  2,024 KB
uttvc318
29/9/2561 21:30:22
Size (KB)  :  2,017 KB
uttvc319
29/9/2561 21:30:26
Size (KB)  :  2,062 KB
uttvc320
29/9/2561 21:30:30
Size (KB)  :  2,045 KB
uttvc321
29/9/2561 21:31:36
Size (KB)  :  1,937 KB
uttvc322
29/9/2561 21:31:44
Size (KB)  :  1,972 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19