วันที่ 28 กันยายน 2561 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดงานเกษียณอายุราชการ ของคุณครูพิเชษฐ สุวรรณชื่น และคุณครูกิ่งแก้ว แสงอุดมรัตน์ ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc251
29/9/2561 20:27:10
Size (KB)  :  2,030 KB
uttvc252
29/9/2561 20:27:14
Size (KB)  :  2,063 KB
uttvc253
29/9/2561 20:27:16
Size (KB)  :  2,030 KB
uttvc254
29/9/2561 20:27:24
Size (KB)  :  2,050 KB
uttvc255
29/9/2561 20:27:36
Size (KB)  :  1,962 KB
uttvc256
29/9/2561 20:27:42
Size (KB)  :  2,003 KB
uttvc257
29/9/2561 20:27:46
Size (KB)  :  2,009 KB
uttvc258
29/9/2561 20:27:56
Size (KB)  :  2,071 KB
uttvc259
29/9/2561 20:28:00
Size (KB)  :  2,109 KB
uttvc260
29/9/2561 20:28:04
Size (KB)  :  2,070 KB
uttvc261
29/9/2561 20:28:08
Size (KB)  :  2,093 KB
uttvc262
29/9/2561 20:28:28
Size (KB)  :  2,073 KB
uttvc263
29/9/2561 20:28:56
Size (KB)  :  2,042 KB
uttvc264
29/9/2561 20:29:32
Size (KB)  :  2,004 KB
uttvc265
29/9/2561 20:29:58
Size (KB)  :  2,002 KB
uttvc266
29/9/2561 20:30:38
Size (KB)  :  2,300 KB
uttvc267
29/9/2561 20:30:56
Size (KB)  :  2,087 KB
uttvc268
29/9/2561 20:31:04
Size (KB)  :  2,040 KB
uttvc269
29/9/2561 20:32:04
Size (KB)  :  1,928 KB
uttvc270
29/9/2561 20:32:18
Size (KB)  :  1,907 KB
uttvc271
29/9/2561 20:32:28
Size (KB)  :  2,033 KB
uttvc272
29/9/2561 20:32:34
Size (KB)  :  1,946 KB
uttvc273
29/9/2561 20:32:46
Size (KB)  :  2,006 KB
uttvc274
29/9/2561 20:32:58
Size (KB)  :  1,998 KB
uttvc275
29/9/2561 20:33:08
Size (KB)  :  1,985 KB
uttvc276
29/9/2561 20:33:26
Size (KB)  :  1,997 KB
uttvc277
29/9/2561 20:33:40
Size (KB)  :  1,978 KB
uttvc278
29/9/2561 20:33:42
Size (KB)  :  2,003 KB
uttvc279
29/9/2561 20:33:50
Size (KB)  :  1,990 KB
uttvc280
29/9/2561 20:33:54
Size (KB)  :  2,060 KB
uttvc281
29/9/2561 20:36:18
Size (KB)  :  1,939 KB
uttvc282
29/9/2561 20:41:50
Size (KB)  :  2,074 KB
uttvc283
29/9/2561 20:58:50
Size (KB)  :  1,994 KB
uttvc284
29/9/2561 20:59:08
Size (KB)  :  2,016 KB
uttvc285
29/9/2561 21:01:34
Size (KB)  :  2,016 KB
uttvc286
29/9/2561 21:01:40
Size (KB)  :  2,003 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19