วันที่ 28 กันยายน 2561 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดงานเกษียณอายุราชการ ของคุณครูพิเชษฐ สุวรรณชื่น และคุณครูกิ่งแก้ว แสงอุดมรัตน์ ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc217
28/9/2561 21:43:36
Size (KB)  :  4,392 KB
uttvc218
28/9/2561 21:43:40
Size (KB)  :  4,622 KB
uttvc219
28/9/2561 21:43:44
Size (KB)  :  4,522 KB
uttvc220
28/9/2561 21:43:54
Size (KB)  :  4,491 KB
uttvc221
28/9/2561 21:43:56
Size (KB)  :  4,375 KB
uttvc222
28/9/2561 21:44:12
Size (KB)  :  4,166 KB
uttvc223
28/9/2561 21:49:50
Size (KB)  :  4,422 KB
uttvc224
28/9/2561 21:50:20
Size (KB)  :  4,458 KB
uttvc225
28/9/2561 21:50:36
Size (KB)  :  4,520 KB
uttvc226
28/9/2561 21:50:38
Size (KB)  :  4,471 KB
uttvc227
28/9/2561 21:51:00
Size (KB)  :  4,453 KB
uttvc228
28/9/2561 21:51:10
Size (KB)  :  4,372 KB
uttvc229
28/9/2561 21:51:12
Size (KB)  :  4,541 KB
uttvc230
28/9/2561 21:51:14
Size (KB)  :  4,165 KB
uttvc231
28/9/2561 21:52:04
Size (KB)  :  4,097 KB
uttvc232
28/9/2561 21:52:08
Size (KB)  :  4,487 KB
uttvc233
28/9/2561 21:52:12
Size (KB)  :  4,514 KB
uttvc234
28/9/2561 21:52:18
Size (KB)  :  4,838 KB
uttvc235
28/9/2561 21:57:16
Size (KB)  :  4,548 KB
uttvc236
28/9/2561 21:57:22
Size (KB)  :  4,379 KB
uttvc237
28/9/2561 21:57:26
Size (KB)  :  4,385 KB
uttvc238
28/9/2561 21:57:40
Size (KB)  :  4,425 KB
uttvc239
28/9/2561 21:57:42
Size (KB)  :  4,497 KB
uttvc240 (2)
29/9/2561 20:24:24
Size (KB)  :  1,985 KB
uttvc240
28/9/2561 21:57:50
Size (KB)  :  4,389 KB
uttvc241 (2)
29/9/2561 20:24:28
Size (KB)  :  2,008 KB
uttvc241
28/9/2561 21:59:06
Size (KB)  :  4,610 KB
uttvc242
29/9/2561 20:24:30
Size (KB)  :  1,998 KB
uttvc243
29/9/2561 20:25:18
Size (KB)  :  1,947 KB
uttvc244
29/9/2561 20:25:52
Size (KB)  :  1,992 KB
uttvc245
29/9/2561 20:26:00
Size (KB)  :  1,908 KB
uttvc246
29/9/2561 20:26:14
Size (KB)  :  1,900 KB
uttvc247
29/9/2561 20:26:56
Size (KB)  :  2,032 KB
uttvc248
29/9/2561 20:27:00
Size (KB)  :  2,070 KB
uttvc249
29/9/2561 20:27:04
Size (KB)  :  2,044 KB
uttvc250
29/9/2561 20:27:06
Size (KB)  :  2,091 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19