วันที่ 28 กันยายน 2561 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดงานเกษียณอายุราชการ ของคุณครูพิเชษฐ สุวรรณชื่น และคุณครูกิ่งแก้ว แสงอุดมรัตน์ ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc181
28/9/2561 21:33:28
Size (KB)  :  4,711 KB
uttvc182
28/9/2561 21:33:32
Size (KB)  :  4,770 KB
uttvc183
28/9/2561 21:33:34
Size (KB)  :  4,151 KB
uttvc184
28/9/2561 21:33:38
Size (KB)  :  4,311 KB
uttvc185
28/9/2561 21:33:42
Size (KB)  :  4,574 KB
uttvc186
28/9/2561 21:33:48
Size (KB)  :  4,580 KB
uttvc187
28/9/2561 21:33:54
Size (KB)  :  4,764 KB
uttvc188
28/9/2561 21:34:00
Size (KB)  :  4,476 KB
uttvc189
28/9/2561 21:34:02
Size (KB)  :  3,987 KB
uttvc190
28/9/2561 21:34:08
Size (KB)  :  4,862 KB
uttvc191
28/9/2561 21:34:10
Size (KB)  :  4,818 KB
uttvc192
28/9/2561 21:34:20
Size (KB)  :  4,567 KB
uttvc193
28/9/2561 21:34:40
Size (KB)  :  4,762 KB
uttvc194
28/9/2561 21:34:46
Size (KB)  :  4,574 KB
uttvc195
28/9/2561 21:35:16
Size (KB)  :  4,434 KB
uttvc196
1/10/2561 8:36:14
Size (KB)  :  2,091 KB
uttvc197
1/10/2561 8:32:27
Size (KB)  :  1,831 KB
uttvc198
28/9/2561 21:37:04
Size (KB)  :  4,572 KB
uttvc199
28/9/2561 21:37:14
Size (KB)  :  4,465 KB
uttvc200
28/9/2561 21:37:24
Size (KB)  :  4,447 KB
uttvc201
28/9/2561 21:37:30
Size (KB)  :  4,591 KB
uttvc202
28/9/2561 21:37:32
Size (KB)  :  4,156 KB
uttvc203
28/9/2561 21:37:36
Size (KB)  :  4,240 KB
uttvc204
28/9/2561 21:38:10
Size (KB)  :  4,839 KB
uttvc205
28/9/2561 21:38:30
Size (KB)  :  4,740 KB
uttvc206
28/9/2561 21:38:32
Size (KB)  :  4,676 KB
uttvc207
28/9/2561 21:39:08
Size (KB)  :  4,696 KB
uttvc208
28/9/2561 21:39:10
Size (KB)  :  4,593 KB
uttvc209
28/9/2561 21:39:18
Size (KB)  :  4,515 KB
uttvc210
28/9/2561 21:39:22
Size (KB)  :  4,701 KB
uttvc211
28/9/2561 21:39:24
Size (KB)  :  4,501 KB
uttvc212
28/9/2561 21:39:38
Size (KB)  :  4,460 KB
uttvc213
28/9/2561 21:39:40
Size (KB)  :  4,557 KB
uttvc214
28/9/2561 21:39:42
Size (KB)  :  4,498 KB
uttvc215
28/9/2561 21:39:46
Size (KB)  :  4,575 KB
uttvc216
28/9/2561 21:39:46
Size (KB)  :  4,663 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19