วันที่ 28 กันยายน 2561 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดงานเกษียณอายุราชการ ของคุณครูพิเชษฐ สุวรรณชื่น และคุณครูกิ่งแก้ว แสงอุดมรัตน์ ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc145
28/9/2561 19:42:32
Size (KB)  :  4,663 KB
uttvc146
28/9/2561 19:43:16
Size (KB)  :  4,797 KB
uttvc147
28/9/2561 19:43:16
Size (KB)  :  4,390 KB
uttvc148
28/9/2561 19:52:54
Size (KB)  :  4,570 KB
uttvc149
28/9/2561 19:52:58
Size (KB)  :  4,545 KB
uttvc150
1/10/2561 8:28:20
Size (KB)  :  2,713 KB
uttvc151
28/9/2561 19:53:10
Size (KB)  :  4,678 KB
uttvc152
28/9/2561 19:53:12
Size (KB)  :  4,518 KB
uttvc153
28/9/2561 19:53:16
Size (KB)  :  4,546 KB
uttvc154
28/9/2561 19:53:30
Size (KB)  :  4,667 KB
uttvc155
28/9/2561 19:53:32
Size (KB)  :  4,688 KB
uttvc156
28/9/2561 19:53:34
Size (KB)  :  4,795 KB
uttvc157
1/10/2561 8:38:15
Size (KB)  :  1,445 KB
uttvc158
28/9/2561 21:22:48
Size (KB)  :  4,787 KB
uttvc159
28/9/2561 21:23:46
Size (KB)  :  4,359 KB
uttvc160
28/9/2561 21:23:52
Size (KB)  :  4,747 KB
uttvc161
28/9/2561 21:23:54
Size (KB)  :  4,682 KB
uttvc162
28/9/2561 21:24:00
Size (KB)  :  4,388 KB
uttvc163
1/10/2561 8:28:50
Size (KB)  :  2,156 KB
uttvc164
28/9/2561 21:26:28
Size (KB)  :  4,539 KB
uttvc165
28/9/2561 21:26:34
Size (KB)  :  4,512 KB
uttvc166
28/9/2561 21:26:54
Size (KB)  :  4,433 KB
uttvc167
28/9/2561 21:27:46
Size (KB)  :  4,230 KB
uttvc168
28/9/2561 21:28:22
Size (KB)  :  4,228 KB
uttvc169
28/9/2561 21:28:36
Size (KB)  :  4,583 KB
uttvc170
28/9/2561 21:28:38
Size (KB)  :  4,544 KB
uttvc171
1/10/2561 8:37:29
Size (KB)  :  3,120 KB
uttvc172
28/9/2561 21:28:52
Size (KB)  :  4,177 KB
uttvc173
1/10/2561 8:29:26
Size (KB)  :  1,919 KB
uttvc174
1/10/2561 8:30:01
Size (KB)  :  3,941 KB
uttvc175
1/10/2561 8:30:19
Size (KB)  :  3,486 KB
uttvc176
28/9/2561 21:30:16
Size (KB)  :  4,126 KB
uttvc177
28/9/2561 21:30:18
Size (KB)  :  4,129 KB
uttvc178
28/9/2561 21:30:20
Size (KB)  :  4,165 KB
uttvc179
28/9/2561 21:33:12
Size (KB)  :  4,531 KB
uttvc180
28/9/2561 21:33:18
Size (KB)  :  4,715 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19