วันที่ 28 กันยายน 2561 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดงานเกษียณอายุราชการ ของคุณครูพิเชษฐ สุวรรณชื่น และคุณครูกิ่งแก้ว แสงอุดมรัตน์ ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc109
28/9/2561 19:25:34
Size (KB)  :  4,488 KB
uttvc110
28/9/2561 19:25:36
Size (KB)  :  4,436 KB
uttvc111
28/9/2561 19:25:40
Size (KB)  :  4,417 KB
uttvc112
28/9/2561 19:25:44
Size (KB)  :  4,725 KB
uttvc113
28/9/2561 19:26:14
Size (KB)  :  4,308 KB
uttvc114
28/9/2561 19:26:18
Size (KB)  :  4,624 KB
uttvc115
28/9/2561 19:26:52
Size (KB)  :  4,774 KB
uttvc116
28/9/2561 19:26:54
Size (KB)  :  4,763 KB
uttvc117
28/9/2561 19:27:12
Size (KB)  :  4,681 KB
uttvc118
28/9/2561 19:28:48
Size (KB)  :  4,641 KB
uttvc119
1/10/2561 8:27:27
Size (KB)  :  2,880 KB
uttvc120
1/10/2561 8:27:46
Size (KB)  :  2,906 KB
uttvc121
28/9/2561 19:31:22
Size (KB)  :  4,778 KB
uttvc122
28/9/2561 19:31:24
Size (KB)  :  4,794 KB
uttvc123
28/9/2561 19:31:30
Size (KB)  :  4,129 KB
uttvc124
28/9/2561 19:31:56
Size (KB)  :  4,546 KB
uttvc125
28/9/2561 19:33:32
Size (KB)  :  4,655 KB
uttvc126
28/9/2561 19:34:16
Size (KB)  :  4,803 KB
uttvc127
28/9/2561 19:34:34
Size (KB)  :  4,550 KB
uttvc128
28/9/2561 19:34:36
Size (KB)  :  4,649 KB
uttvc129
28/9/2561 19:35:34
Size (KB)  :  4,621 KB
uttvc130
28/9/2561 19:35:42
Size (KB)  :  4,487 KB
uttvc131
28/9/2561 19:36:22
Size (KB)  :  4,414 KB
uttvc132
28/9/2561 19:37:08
Size (KB)  :  4,683 KB
uttvc133
28/9/2561 19:37:08
Size (KB)  :  4,352 KB
uttvc134
28/9/2561 19:37:28
Size (KB)  :  4,399 KB
uttvc135
28/9/2561 19:38:00
Size (KB)  :  4,758 KB
uttvc136
28/9/2561 19:39:10
Size (KB)  :  4,344 KB
uttvc137
28/9/2561 19:39:12
Size (KB)  :  4,411 KB
uttvc138
28/9/2561 19:39:50
Size (KB)  :  4,771 KB
uttvc139
28/9/2561 19:41:04
Size (KB)  :  4,800 KB
uttvc140
28/9/2561 19:41:06
Size (KB)  :  4,411 KB
uttvc141
28/9/2561 19:41:52
Size (KB)  :  4,409 KB
uttvc142
28/9/2561 19:41:54
Size (KB)  :  4,793 KB
uttvc143
28/9/2561 19:42:14
Size (KB)  :  4,671 KB
uttvc144
28/9/2561 19:42:32
Size (KB)  :  4,689 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19