วันที่ 28 กันยายน 2561 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดงานเกษียณอายุราชการ ของคุณครูพิเชษฐ สุวรรณชื่น และคุณครูกิ่งแก้ว แสงอุดมรัตน์ ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc073
28/9/2561 19:10:06
Size (KB)  :  4,748 KB
uttvc074
28/9/2561 19:10:22
Size (KB)  :  4,536 KB
uttvc075
28/9/2561 19:10:22
Size (KB)  :  4,354 KB
uttvc076
28/9/2561 19:11:28
Size (KB)  :  4,804 KB
uttvc077
28/9/2561 19:11:30
Size (KB)  :  4,575 KB
uttvc078
28/9/2561 19:12:06
Size (KB)  :  4,620 KB
uttvc079
28/9/2561 19:12:08
Size (KB)  :  4,657 KB
uttvc080
28/9/2561 19:12:32
Size (KB)  :  4,667 KB
uttvc081
28/9/2561 19:13:26
Size (KB)  :  4,760 KB
uttvc082
28/9/2561 19:13:30
Size (KB)  :  4,492 KB
uttvc083
28/9/2561 19:13:36
Size (KB)  :  4,439 KB
uttvc084
28/9/2561 19:14:32
Size (KB)  :  4,522 KB
uttvc085
28/9/2561 19:14:48
Size (KB)  :  4,485 KB
uttvc086
28/9/2561 19:15:36
Size (KB)  :  4,396 KB
uttvc087
28/9/2561 19:15:38
Size (KB)  :  4,760 KB
uttvc088
28/9/2561 19:16:50
Size (KB)  :  4,804 KB
uttvc089
28/9/2561 19:17:34
Size (KB)  :  4,800 KB
uttvc090
28/9/2561 19:18:38
Size (KB)  :  4,570 KB
uttvc091
28/9/2561 19:18:44
Size (KB)  :  4,501 KB
uttvc092
28/9/2561 19:19:18
Size (KB)  :  4,472 KB
uttvc093
28/9/2561 19:19:22
Size (KB)  :  4,548 KB
uttvc094
28/9/2561 19:19:46
Size (KB)  :  4,130 KB
uttvc095
28/9/2561 19:20:16
Size (KB)  :  4,708 KB
uttvc096
28/9/2561 19:22:44
Size (KB)  :  4,478 KB
uttvc097
28/9/2561 19:23:00
Size (KB)  :  4,333 KB
uttvc098
28/9/2561 19:23:00
Size (KB)  :  4,350 KB
uttvc099
28/9/2561 19:23:04
Size (KB)  :  4,773 KB
uttvc100
28/9/2561 19:23:04
Size (KB)  :  4,376 KB
uttvc101
28/9/2561 19:23:06
Size (KB)  :  4,346 KB
uttvc102
28/9/2561 19:23:12
Size (KB)  :  4,752 KB
uttvc103
1/10/2561 8:24:56
Size (KB)  :  3,423 KB
uttvc104
1/10/2561 8:26:57
Size (KB)  :  1,333 KB
uttvc105
28/9/2561 19:23:34
Size (KB)  :  4,378 KB
uttvc106
28/9/2561 19:24:36
Size (KB)  :  4,571 KB
uttvc107
28/9/2561 19:24:40
Size (KB)  :  4,706 KB
uttvc108
28/9/2561 19:24:50
Size (KB)  :  4,683 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19