วันที่ 28 กันยายน 2561 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดงานเกษียณอายุราชการ ของคุณครูพิเชษฐ สุวรรณชื่น และคุณครูกิ่งแก้ว แสงอุดมรัตน์ ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc037
28/9/2561 18:57:20
Size (KB)  :  4,523 KB
uttvc038
28/9/2561 18:57:24
Size (KB)  :  4,639 KB
uttvc039
28/9/2561 18:57:36
Size (KB)  :  4,626 KB
uttvc040
28/9/2561 18:58:14
Size (KB)  :  4,586 KB
uttvc041
28/9/2561 18:58:14
Size (KB)  :  4,640 KB
uttvc042
28/9/2561 18:58:16
Size (KB)  :  4,495 KB
uttvc043
28/9/2561 18:58:40
Size (KB)  :  4,831 KB
uttvc044
28/9/2561 18:58:42
Size (KB)  :  4,481 KB
uttvc045
28/9/2561 18:58:42
Size (KB)  :  4,468 KB
uttvc046
28/9/2561 18:59:00
Size (KB)  :  4,485 KB
uttvc047
28/9/2561 18:59:10
Size (KB)  :  4,520 KB
uttvc048
28/9/2561 18:59:12
Size (KB)  :  4,486 KB
uttvc049
28/9/2561 19:00:00
Size (KB)  :  4,792 KB
uttvc050
28/9/2561 19:00:02
Size (KB)  :  4,544 KB
uttvc051
28/9/2561 19:01:14
Size (KB)  :  4,574 KB
uttvc052
28/9/2561 19:01:14
Size (KB)  :  4,454 KB
uttvc053
28/9/2561 19:01:18
Size (KB)  :  4,520 KB
uttvc054
28/9/2561 19:05:36
Size (KB)  :  4,703 KB
uttvc055
28/9/2561 19:05:40
Size (KB)  :  4,691 KB
uttvc056
28/9/2561 19:06:26
Size (KB)  :  4,705 KB
uttvc057
28/9/2561 19:06:28
Size (KB)  :  4,714 KB
uttvc058
28/9/2561 19:07:04
Size (KB)  :  4,623 KB
uttvc059
28/9/2561 19:07:04
Size (KB)  :  4,816 KB
uttvc060
28/9/2561 19:07:32
Size (KB)  :  4,713 KB
uttvc061
28/9/2561 19:07:34
Size (KB)  :  4,339 KB
uttvc062
28/9/2561 19:07:52
Size (KB)  :  4,552 KB
uttvc063
28/9/2561 19:08:16
Size (KB)  :  4,546 KB
uttvc064
28/9/2561 19:08:24
Size (KB)  :  4,378 KB
uttvc065
28/9/2561 19:08:44
Size (KB)  :  4,354 KB
uttvc066
28/9/2561 19:08:46
Size (KB)  :  4,534 KB
uttvc067
28/9/2561 19:08:48
Size (KB)  :  4,478 KB
uttvc068
28/9/2561 19:08:56
Size (KB)  :  4,600 KB
uttvc069
28/9/2561 19:09:30
Size (KB)  :  4,740 KB
uttvc070
28/9/2561 19:09:32
Size (KB)  :  4,737 KB
uttvc071
28/9/2561 19:09:42
Size (KB)  :  4,413 KB
uttvc072
28/9/2561 19:10:02
Size (KB)  :  4,676 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19