วันที่ 28 กันยายน 2561 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดงานเกษียณอายุราชการ ของคุณครูพิเชษฐ สุวรรณชื่น และคุณครูกิ่งแก้ว แสงอุดมรัตน์ ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc647
29/9/2561 18:55:30
Size (KB)  :  2,036 KB
uttvc648
29/9/2561 18:55:46
Size (KB)  :  2,010 KB
uttvc649
29/9/2561 18:56:00
Size (KB)  :  2,032 KB
uttvc650
29/9/2561 18:56:04
Size (KB)  :  1,879 KB
uttvc651
29/9/2561 18:57:28
Size (KB)  :  2,027 KB
uttvc652
29/9/2561 18:58:40
Size (KB)  :  2,014 KB
uttvc653
29/9/2561 18:58:44
Size (KB)  :  1,910 KB
uttvc654
29/9/2561 18:59:36
Size (KB)  :  2,032 KB
uttvc655
29/9/2561 19:01:08
Size (KB)  :  1,942 KB
uttvc656
29/9/2561 19:01:38
Size (KB)  :  2,011 KB
uttvc657
29/9/2561 19:02:28
Size (KB)  :  2,015 KB
uttvc658
29/9/2561 19:03:10
Size (KB)  :  2,040 KB
uttvc659
29/9/2561 19:03:46
Size (KB)  :  2,050 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19