วันที่ 28 กันยายน 2561 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดงานเกษียณอายุราชการ ของคุณครูพิเชษฐ สุวรรณชื่น และคุณครูกิ่งแก้ว แสงอุดมรัตน์ ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc611
29/9/2561 18:00:52
Size (KB)  :  2,013 KB
uttvc612
29/9/2561 18:01:46
Size (KB)  :  2,032 KB
uttvc613
29/9/2561 18:02:42
Size (KB)  :  1,896 KB
uttvc614
29/9/2561 18:02:50
Size (KB)  :  2,033 KB
uttvc615
29/9/2561 18:03:18
Size (KB)  :  2,015 KB
uttvc616
29/9/2561 18:04:54
Size (KB)  :  2,016 KB
uttvc617
29/9/2561 18:06:08
Size (KB)  :  1,999 KB
uttvc618
28/9/2561 23:22:29
Size (KB)  :  1,670 KB
uttvc619
29/9/2561 18:27:36
Size (KB)  :  1,998 KB
uttvc620
29/9/2561 18:31:42
Size (KB)  :  2,058 KB
uttvc621
29/9/2561 18:33:18
Size (KB)  :  1,965 KB
uttvc622
29/9/2561 18:33:26
Size (KB)  :  2,026 KB
uttvc623
28/9/2561 23:23:54
Size (KB)  :  1,383 KB
uttvc624
29/9/2561 18:36:12
Size (KB)  :  2,024 KB
uttvc625
29/9/2561 18:37:48
Size (KB)  :  2,017 KB
uttvc626
29/9/2561 18:39:02
Size (KB)  :  2,060 KB
uttvc627
29/9/2561 18:39:10
Size (KB)  :  1,953 KB
uttvc628
29/9/2561 18:41:12
Size (KB)  :  2,016 KB
uttvc629
29/9/2561 18:41:18
Size (KB)  :  1,886 KB
uttvc630
29/9/2561 18:42:00
Size (KB)  :  2,039 KB
uttvc631
29/9/2561 18:43:26
Size (KB)  :  2,011 KB
uttvc632
29/9/2561 18:44:42
Size (KB)  :  1,973 KB
uttvc633
29/9/2561 18:47:04
Size (KB)  :  2,042 KB
uttvc634
28/9/2561 23:26:14
Size (KB)  :  1,500 KB
uttvc635
29/9/2561 18:49:04
Size (KB)  :  2,020 KB
uttvc636
29/9/2561 18:49:40
Size (KB)  :  2,032 KB
uttvc637
29/9/2561 18:50:02
Size (KB)  :  2,037 KB
uttvc638
29/9/2561 18:51:06
Size (KB)  :  2,057 KB
uttvc639
29/9/2561 18:52:36
Size (KB)  :  2,016 KB
uttvc640
29/9/2561 18:53:44
Size (KB)  :  2,016 KB
uttvc641
29/9/2561 18:53:48
Size (KB)  :  2,006 KB
uttvc642
29/9/2561 18:53:58
Size (KB)  :  1,998 KB
uttvc643
29/9/2561 18:54:00
Size (KB)  :  2,060 KB
uttvc644
29/9/2561 18:54:14
Size (KB)  :  2,019 KB
uttvc645
29/9/2561 18:54:30
Size (KB)  :  1,996 KB
uttvc646
29/9/2561 18:54:36
Size (KB)  :  2,011 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19