วันที่ 28 กันยายน 2561 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดงานเกษียณอายุราชการ ของคุณครูพิเชษฐ สุวรรณชื่น และคุณครูกิ่งแก้ว แสงอุดมรัตน์ ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc575
29/9/2561 19:16:02
Size (KB)  :  2,011 KB
uttvc576
29/9/2561 19:16:42
Size (KB)  :  2,023 KB
uttvc577
29/9/2561 19:17:12
Size (KB)  :  1,993 KB
uttvc578
29/9/2561 19:17:32
Size (KB)  :  1,999 KB
uttvc579
29/9/2561 19:18:12
Size (KB)  :  2,033 KB
uttvc580
29/9/2561 19:18:54
Size (KB)  :  2,023 KB
uttvc581
29/9/2561 19:19:32
Size (KB)  :  2,000 KB
uttvc582
29/9/2561 19:20:18
Size (KB)  :  2,027 KB
uttvc583
29/9/2561 19:20:22
Size (KB)  :  2,025 KB
uttvc584
29/9/2561 19:21:24
Size (KB)  :  2,015 KB
uttvc585
29/9/2561 19:21:34
Size (KB)  :  2,016 KB
uttvc586
29/9/2561 19:21:50
Size (KB)  :  2,016 KB
uttvc587
29/9/2561 19:22:40
Size (KB)  :  2,028 KB
uttvc588
29/9/2561 19:23:32
Size (KB)  :  1,983 KB
uttvc589
29/9/2561 19:24:02
Size (KB)  :  1,966 KB
uttvc590
29/9/2561 19:24:14
Size (KB)  :  2,029 KB
uttvc591
29/9/2561 19:25:26
Size (KB)  :  2,046 KB
uttvc592
29/9/2561 19:25:36
Size (KB)  :  1,994 KB
uttvc593
29/9/2561 19:25:54
Size (KB)  :  1,970 KB
uttvc594
29/9/2561 19:26:34
Size (KB)  :  2,030 KB
uttvc595
29/9/2561 19:27:22
Size (KB)  :  2,023 KB
uttvc596
29/9/2561 19:27:40
Size (KB)  :  2,077 KB
uttvc597
29/9/2561 19:27:46
Size (KB)  :  2,065 KB
uttvc598
29/9/2561 19:28:06
Size (KB)  :  2,020 KB
uttvc599
29/9/2561 19:28:18
Size (KB)  :  2,077 KB
uttvc600
29/9/2561 19:28:54
Size (KB)  :  2,051 KB
uttvc601
29/9/2561 19:29:00
Size (KB)  :  2,049 KB
uttvc602
29/9/2561 19:29:06
Size (KB)  :  2,005 KB
uttvc603
29/9/2561 19:29:46
Size (KB)  :  2,060 KB
uttvc604
29/9/2561 19:31:30
Size (KB)  :  2,041 KB
uttvc605
29/9/2561 19:31:46
Size (KB)  :  2,050 KB
uttvc606
29/9/2561 19:32:54
Size (KB)  :  2,036 KB
uttvc607
29/9/2561 19:32:58
Size (KB)  :  2,033 KB
uttvc608
29/9/2561 19:34:16
Size (KB)  :  2,041 KB
uttvc609
29/9/2561 17:59:36
Size (KB)  :  2,277 KB
uttvc610
29/9/2561 18:00:18
Size (KB)  :  1,893 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19