วันที่ 28 กันยายน 2561 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดงานเกษียณอายุราชการ ของคุณครูพิเชษฐ สุวรรณชื่น และคุณครูกิ่งแก้ว แสงอุดมรัตน์ ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc539
29/9/2561 20:19:44
Size (KB)  :  2,024 KB
uttvc540
29/9/2561 20:19:50
Size (KB)  :  1,996 KB
uttvc541
29/9/2561 20:20:00
Size (KB)  :  2,035 KB
uttvc542
29/9/2561 20:20:10
Size (KB)  :  2,069 KB
uttvc543
29/9/2561 20:20:22
Size (KB)  :  2,357 KB
uttvc544
29/9/2561 20:20:38
Size (KB)  :  2,020 KB
uttvc545
29/9/2561 20:20:42
Size (KB)  :  2,015 KB
uttvc546
29/9/2561 20:21:08
Size (KB)  :  2,093 KB
uttvc547
29/9/2561 20:21:18
Size (KB)  :  2,044 KB
uttvc548
29/9/2561 20:21:32
Size (KB)  :  2,044 KB
uttvc549
29/9/2561 20:21:38
Size (KB)  :  2,072 KB
uttvc550
29/9/2561 20:21:46
Size (KB)  :  2,028 KB
uttvc551
29/9/2561 20:22:20
Size (KB)  :  2,034 KB
uttvc552
29/9/2561 20:23:02
Size (KB)  :  2,025 KB
uttvc553
29/9/2561 20:23:18
Size (KB)  :  1,909 KB
uttvc554
29/9/2561 20:23:26
Size (KB)  :  2,017 KB
uttvc555
29/9/2561 20:24:04
Size (KB)  :  2,021 KB
uttvc556
29/9/2561 19:05:12
Size (KB)  :  2,029 KB
uttvc557
29/9/2561 19:05:46
Size (KB)  :  2,037 KB
uttvc558
29/9/2561 19:06:16
Size (KB)  :  2,084 KB
uttvc559
29/9/2561 19:06:48
Size (KB)  :  2,001 KB
uttvc560
29/9/2561 19:07:18
Size (KB)  :  2,067 KB
uttvc561
29/9/2561 19:07:48
Size (KB)  :  1,999 KB
uttvc562
29/9/2561 19:09:00
Size (KB)  :  2,049 KB
uttvc563
29/9/2561 19:09:44
Size (KB)  :  1,999 KB
uttvc564
29/9/2561 19:10:42
Size (KB)  :  1,997 KB
uttvc565
28/9/2561 23:28:49
Size (KB)  :  1,692 KB
uttvc566
29/9/2561 19:11:04
Size (KB)  :  1,887 KB
uttvc567
29/9/2561 19:11:20
Size (KB)  :  2,025 KB
uttvc568
29/9/2561 19:11:28
Size (KB)  :  2,050 KB
uttvc569
29/9/2561 19:11:46
Size (KB)  :  1,904 KB
uttvc570
29/9/2561 19:12:04
Size (KB)  :  2,024 KB
uttvc571
29/9/2561 19:12:22
Size (KB)  :  2,049 KB
uttvc572
28/9/2561 23:29:33
Size (KB)  :  1,724 KB
uttvc573
28/9/2561 23:30:04
Size (KB)  :  1,722 KB
uttvc574
29/9/2561 19:14:36
Size (KB)  :  2,015 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19