วันที่ 28 กันยายน 2561 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดงานเกษียณอายุราชการ ของคุณครูพิเชษฐ สุวรรณชื่น และคุณครูกิ่งแก้ว แสงอุดมรัตน์ ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc503
29/9/2561 19:57:30
Size (KB)  :  1,995 KB
uttvc504
29/9/2561 19:57:34
Size (KB)  :  1,986 KB
uttvc505
29/9/2561 19:57:36
Size (KB)  :  2,025 KB
uttvc506
29/9/2561 19:57:40
Size (KB)  :  1,955 KB
uttvc507
29/9/2561 19:57:42
Size (KB)  :  2,001 KB
uttvc508
29/9/2561 19:58:42
Size (KB)  :  2,034 KB
uttvc509
29/9/2561 19:59:16
Size (KB)  :  1,981 KB
uttvc510
29/9/2561 19:59:20
Size (KB)  :  2,046 KB
uttvc511
29/9/2561 19:59:58
Size (KB)  :  1,989 KB
uttvc512
29/9/2561 20:00:06
Size (KB)  :  1,990 KB
uttvc513
29/9/2561 20:00:28
Size (KB)  :  1,901 KB
uttvc514
28/9/2561 22:58:02
Size (KB)  :  1,317 KB
uttvc515
29/9/2561 20:00:50
Size (KB)  :  2,005 KB
uttvc516
29/9/2561 20:01:04
Size (KB)  :  2,022 KB
uttvc517
29/9/2561 20:01:10
Size (KB)  :  1,990 KB
uttvc518
29/9/2561 20:01:20
Size (KB)  :  2,005 KB
uttvc519
29/9/2561 20:01:28
Size (KB)  :  2,012 KB
uttvc520
29/9/2561 20:01:34
Size (KB)  :  1,982 KB
uttvc521
29/9/2561 20:01:56
Size (KB)  :  2,028 KB
uttvc522
29/9/2561 20:02:00
Size (KB)  :  2,048 KB
uttvc523
29/9/2561 20:02:18
Size (KB)  :  2,013 KB
uttvc524
29/9/2561 20:02:32
Size (KB)  :  2,035 KB
uttvc525
29/9/2561 20:03:00
Size (KB)  :  2,026 KB
uttvc526
29/9/2561 20:03:06
Size (KB)  :  2,005 KB
uttvc527
29/9/2561 20:03:22
Size (KB)  :  1,990 KB
uttvc528
29/9/2561 20:03:40
Size (KB)  :  2,004 KB
uttvc529
29/9/2561 20:03:58
Size (KB)  :  1,990 KB
uttvc530
29/9/2561 20:05:36
Size (KB)  :  2,013 KB
uttvc531
29/9/2561 20:06:12
Size (KB)  :  2,057 KB
uttvc532
29/9/2561 20:06:56
Size (KB)  :  2,010 KB
uttvc533
29/9/2561 20:08:04
Size (KB)  :  2,008 KB
uttvc534
29/9/2561 20:17:22
Size (KB)  :  1,976 KB
uttvc535
29/9/2561 20:17:48
Size (KB)  :  2,091 KB
uttvc536
29/9/2561 20:18:16
Size (KB)  :  2,057 KB
uttvc537
29/9/2561 20:18:36
Size (KB)  :  1,986 KB
uttvc538
29/9/2561 20:19:08
Size (KB)  :  2,050 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19