วันที่ 28 กันยายน 2561 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดงานเกษียณอายุราชการ ของคุณครูพิเชษฐ สุวรรณชื่น และคุณครูกิ่งแก้ว แสงอุดมรัตน์ ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc467
29/9/2561 22:32:00
Size (KB)  :  1,925 KB
uttvc468
29/9/2561 22:32:20
Size (KB)  :  1,988 KB
uttvc469
29/9/2561 22:32:52
Size (KB)  :  2,001 KB
uttvc470
29/9/2561 22:34:50
Size (KB)  :  1,901 KB
uttvc471
29/9/2561 22:35:00
Size (KB)  :  1,963 KB
uttvc472
29/9/2561 22:40:22
Size (KB)  :  1,985 KB
uttvc473
29/9/2561 22:40:32
Size (KB)  :  1,979 KB
uttvc474
29/9/2561 22:40:56
Size (KB)  :  1,990 KB
uttvc475
28/9/2561 22:54:01
Size (KB)  :  421 KB
uttvc476
29/9/2561 22:31:02
Size (KB)  :  944 KB
uttvc477
29/9/2561 19:34:24
Size (KB)  :  2,012 KB
uttvc478
29/9/2561 19:36:04
Size (KB)  :  2,014 KB
uttvc479
29/9/2561 19:37:16
Size (KB)  :  2,045 KB
uttvc480
29/9/2561 19:37:32
Size (KB)  :  2,057 KB
uttvc481
28/9/2561 22:55:14
Size (KB)  :  1,654 KB
uttvc482
29/9/2561 19:38:52
Size (KB)  :  1,950 KB
uttvc483
29/9/2561 19:39:20
Size (KB)  :  1,897 KB
uttvc484
29/9/2561 19:39:44
Size (KB)  :  2,017 KB
uttvc485
29/9/2561 19:40:34
Size (KB)  :  2,036 KB
uttvc486
29/9/2561 19:41:02
Size (KB)  :  2,022 KB
uttvc487
29/9/2561 19:41:54
Size (KB)  :  2,027 KB
uttvc488
29/9/2561 19:42:50
Size (KB)  :  2,037 KB
uttvc489
29/9/2561 19:45:50
Size (KB)  :  2,013 KB
uttvc490
29/9/2561 19:47:42
Size (KB)  :  2,002 KB
uttvc491
29/9/2561 19:48:30
Size (KB)  :  2,042 KB
uttvc492
29/9/2561 19:49:28
Size (KB)  :  1,994 KB
uttvc493
29/9/2561 19:51:22
Size (KB)  :  2,015 KB
uttvc494
29/9/2561 19:54:52
Size (KB)  :  2,055 KB
uttvc495
29/9/2561 19:56:32
Size (KB)  :  1,978 KB
uttvc496
29/9/2561 19:56:38
Size (KB)  :  2,000 KB
uttvc497
29/9/2561 19:56:46
Size (KB)  :  2,087 KB
uttvc498
29/9/2561 19:56:50
Size (KB)  :  2,346 KB
uttvc499
29/9/2561 19:56:58
Size (KB)  :  1,967 KB
uttvc500
29/9/2561 19:57:02
Size (KB)  :  2,006 KB
uttvc501
29/9/2561 19:57:12
Size (KB)  :  1,997 KB
uttvc502
29/9/2561 19:57:16
Size (KB)  :  1,980 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19