วันที่ 28 กันยายน 2561 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดงานเกษียณอายุราชการ ของคุณครูพิเชษฐ สุวรรณชื่น และคุณครูกิ่งแก้ว แสงอุดมรัตน์ ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc431
29/9/2561 22:00:42
Size (KB)  :  2,017 KB
uttvc432
29/9/2561 22:00:46
Size (KB)  :  2,060 KB
uttvc433
29/9/2561 22:00:48
Size (KB)  :  2,053 KB
uttvc434
29/9/2561 22:00:54
Size (KB)  :  2,044 KB
uttvc435
29/9/2561 22:01:28
Size (KB)  :  2,021 KB
uttvc436
29/9/2561 22:02:20
Size (KB)  :  2,017 KB
uttvc437
29/9/2561 22:03:08
Size (KB)  :  2,014 KB
uttvc438
29/9/2561 22:03:30
Size (KB)  :  2,018 KB
uttvc439
29/9/2561 22:03:48
Size (KB)  :  1,967 KB
uttvc440
29/9/2561 22:03:50
Size (KB)  :  2,001 KB
uttvc441
29/9/2561 22:04:16
Size (KB)  :  2,020 KB
uttvc442
29/9/2561 22:04:46
Size (KB)  :  2,000 KB
uttvc443
29/9/2561 22:05:06
Size (KB)  :  1,998 KB
uttvc444
29/9/2561 22:05:10
Size (KB)  :  2,012 KB
uttvc445
29/9/2561 22:06:50
Size (KB)  :  1,917 KB
uttvc446
29/9/2561 7:58:27
Size (KB)  :  1,071 KB
uttvc447
29/9/2561 22:07:44
Size (KB)  :  1,918 KB
uttvc448
29/9/2561 22:08:06
Size (KB)  :  2,011 KB
uttvc449
29/9/2561 22:08:16
Size (KB)  :  2,031 KB
uttvc450
29/9/2561 22:08:44
Size (KB)  :  2,033 KB
uttvc451
29/9/2561 22:09:10
Size (KB)  :  1,996 KB
uttvc452
29/9/2561 22:11:12
Size (KB)  :  2,004 KB
uttvc453
29/9/2561 22:11:42
Size (KB)  :  2,056 KB
uttvc454
29/9/2561 22:11:50
Size (KB)  :  2,038 KB
uttvc455
29/9/2561 22:11:56
Size (KB)  :  2,027 KB
uttvc456
29/9/2561 22:14:02
Size (KB)  :  1,987 KB
uttvc457
29/9/2561 22:14:10
Size (KB)  :  2,023 KB
uttvc458
29/9/2561 22:14:16
Size (KB)  :  2,017 KB
uttvc459
29/9/2561 22:15:38
Size (KB)  :  2,010 KB
uttvc460
28/9/2561 23:19:11
Size (KB)  :  1,730 KB
uttvc461
29/9/2561 22:22:28
Size (KB)  :  2,026 KB
uttvc462
28/9/2561 23:20:25
Size (KB)  :  1,558 KB
uttvc463
29/9/2561 22:23:34
Size (KB)  :  1,993 KB
uttvc464
29/9/2561 22:25:20
Size (KB)  :  2,001 KB
uttvc465
29/9/2561 22:25:26
Size (KB)  :  2,044 KB
uttvc466
29/9/2561 22:31:52
Size (KB)  :  1,918 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19