วันที่ 28 กันยายน 2561 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดงานเกษียณอายุราชการ ของคุณครูพิเชษฐ สุวรรณชื่น และคุณครูกิ่งแก้ว แสงอุดมรัตน์ ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc395
29/9/2561 21:52:24
Size (KB)  :  2,000 KB
uttvc396
29/9/2561 21:52:34
Size (KB)  :  1,985 KB
uttvc397
29/9/2561 21:52:38
Size (KB)  :  2,014 KB
uttvc398
29/9/2561 21:53:42
Size (KB)  :  1,997 KB
uttvc399
29/9/2561 21:53:52
Size (KB)  :  1,988 KB
uttvc400
29/9/2561 21:54:06
Size (KB)  :  2,005 KB
uttvc401
29/9/2561 21:54:10
Size (KB)  :  2,009 KB
uttvc402
29/9/2561 21:54:24
Size (KB)  :  2,076 KB
uttvc403
29/9/2561 21:54:34
Size (KB)  :  2,069 KB
uttvc404
29/9/2561 21:54:48
Size (KB)  :  1,998 KB
uttvc405
29/9/2561 21:54:56
Size (KB)  :  2,078 KB
uttvc406
29/9/2561 21:55:00
Size (KB)  :  2,012 KB
uttvc407
29/9/2561 21:55:14
Size (KB)  :  2,011 KB
uttvc408
29/9/2561 21:55:22
Size (KB)  :  1,946 KB
uttvc409
29/9/2561 21:55:28
Size (KB)  :  2,029 KB
uttvc410
29/9/2561 21:55:42
Size (KB)  :  2,008 KB
uttvc411
29/9/2561 21:55:48
Size (KB)  :  2,010 KB
uttvc412
29/9/2561 21:55:56
Size (KB)  :  2,063 KB
uttvc413
29/9/2561 21:56:24
Size (KB)  :  2,012 KB
uttvc414
29/9/2561 21:56:34
Size (KB)  :  2,016 KB
uttvc415
29/9/2561 21:56:40
Size (KB)  :  2,013 KB
uttvc416
29/9/2561 21:57:00
Size (KB)  :  2,008 KB
uttvc417
29/9/2561 21:57:20
Size (KB)  :  1,930 KB
uttvc418
29/9/2561 21:57:38
Size (KB)  :  1,933 KB
uttvc419
29/9/2561 21:57:48
Size (KB)  :  2,023 KB
uttvc420
29/9/2561 21:58:04
Size (KB)  :  2,008 KB
uttvc421
29/9/2561 21:58:14
Size (KB)  :  1,978 KB
uttvc422
29/9/2561 21:58:22
Size (KB)  :  2,027 KB
uttvc423
29/9/2561 21:58:34
Size (KB)  :  1,979 KB
uttvc424
29/9/2561 21:58:44
Size (KB)  :  2,078 KB
uttvc425
29/9/2561 21:59:00
Size (KB)  :  2,061 KB
uttvc426
29/9/2561 21:59:14
Size (KB)  :  1,960 KB
uttvc427
29/9/2561 21:59:30
Size (KB)  :  1,985 KB
uttvc428
29/9/2561 21:59:50
Size (KB)  :  2,042 KB
uttvc429
29/9/2561 21:59:58
Size (KB)  :  2,028 KB
uttvc430
29/9/2561 22:00:14
Size (KB)  :  2,022 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19