วันที่ 28 กันยายน 2561 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดงานเกษียณอายุราชการ ของคุณครูพิเชษฐ สุวรรณชื่น และคุณครูกิ่งแก้ว แสงอุดมรัตน์ ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc359
29/9/2561 21:40:34
Size (KB)  :  2,298 KB
uttvc360
29/9/2561 21:40:40
Size (KB)  :  2,023 KB
uttvc361
29/9/2561 21:40:44
Size (KB)  :  2,029 KB
uttvc362
29/9/2561 21:41:28
Size (KB)  :  2,002 KB
uttvc363
29/9/2561 21:43:10
Size (KB)  :  2,004 KB
uttvc364
29/9/2561 21:43:58
Size (KB)  :  1,974 KB
uttvc365
29/9/2561 21:44:04
Size (KB)  :  2,067 KB
uttvc366
29/9/2561 21:44:08
Size (KB)  :  2,339 KB
uttvc367
29/9/2561 21:44:10
Size (KB)  :  2,063 KB
uttvc368
29/9/2561 21:44:18
Size (KB)  :  1,989 KB
uttvc369
29/9/2561 21:44:20
Size (KB)  :  2,026 KB
uttvc370
29/9/2561 21:44:26
Size (KB)  :  2,078 KB
uttvc371
29/9/2561 21:44:28
Size (KB)  :  2,048 KB
uttvc372
29/9/2561 21:44:36
Size (KB)  :  1,988 KB
uttvc373
29/9/2561 21:44:44
Size (KB)  :  2,006 KB
uttvc374
29/9/2561 21:44:56
Size (KB)  :  2,054 KB
uttvc375
29/9/2561 21:45:12
Size (KB)  :  2,019 KB
uttvc376
29/9/2561 21:46:32
Size (KB)  :  2,014 KB
uttvc377
29/9/2561 21:47:18
Size (KB)  :  2,021 KB
uttvc378
28/9/2561 23:10:57
Size (KB)  :  1,655 KB
uttvc379
29/9/2561 21:48:42
Size (KB)  :  2,021 KB
uttvc380
29/9/2561 21:48:56
Size (KB)  :  2,037 KB
uttvc381
29/9/2561 21:49:44
Size (KB)  :  1,979 KB
uttvc382
29/9/2561 21:49:52
Size (KB)  :  2,002 KB
uttvc383
29/9/2561 21:50:12
Size (KB)  :  2,029 KB
uttvc384
29/9/2561 21:50:40
Size (KB)  :  1,890 KB
uttvc385
29/9/2561 21:50:50
Size (KB)  :  1,998 KB
uttvc386
29/9/2561 21:50:56
Size (KB)  :  2,065 KB
uttvc387
29/9/2561 21:51:14
Size (KB)  :  1,999 KB
uttvc388
29/9/2561 21:51:22
Size (KB)  :  1,993 KB
uttvc389
29/9/2561 21:51:52
Size (KB)  :  1,911 KB
uttvc390
29/9/2561 21:51:58
Size (KB)  :  1,939 KB
uttvc391
29/9/2561 21:52:04
Size (KB)  :  1,983 KB
uttvc392
29/9/2561 21:52:08
Size (KB)  :  2,002 KB
uttvc393
29/9/2561 21:52:12
Size (KB)  :  2,039 KB
uttvc394
29/9/2561 21:52:16
Size (KB)  :  2,080 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19