วันที่ 28 กันยายน 2561 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดงานเกษียณอายุราชการ ของคุณครูพิเชษฐ สุวรรณชื่น และคุณครูกิ่งแก้ว แสงอุดมรัตน์ ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc323
29/9/2561 21:32:44
Size (KB)  :  1,887 KB
uttvc324
29/9/2561 21:32:48
Size (KB)  :  1,978 KB
uttvc325
29/9/2561 21:32:58
Size (KB)  :  2,011 KB
uttvc326
29/9/2561 21:33:40
Size (KB)  :  1,896 KB
uttvc327
29/9/2561 21:33:50
Size (KB)  :  1,983 KB
uttvc328
29/9/2561 21:33:52
Size (KB)  :  2,005 KB
uttvc329
29/9/2561 21:33:54
Size (KB)  :  1,900 KB
uttvc330
29/9/2561 21:33:54
Size (KB)  :  1,997 KB
uttvc331
29/9/2561 21:33:56
Size (KB)  :  1,966 KB
uttvc332
29/9/2561 21:34:02
Size (KB)  :  1,966 KB
uttvc333
29/9/2561 21:34:02
Size (KB)  :  1,979 KB
uttvc334
29/9/2561 21:34:04
Size (KB)  :  2,013 KB
uttvc335
29/9/2561 21:34:06
Size (KB)  :  2,011 KB
uttvc336
29/9/2561 21:34:18
Size (KB)  :  1,890 KB
uttvc337
29/9/2561 21:34:24
Size (KB)  :  1,907 KB
uttvc338
29/9/2561 21:34:28
Size (KB)  :  2,018 KB
uttvc339
29/9/2561 21:35:10
Size (KB)  :  1,912 KB
uttvc340
29/9/2561 21:36:02
Size (KB)  :  1,935 KB
uttvc341
29/9/2561 21:36:08
Size (KB)  :  1,980 KB
uttvc342
29/9/2561 21:36:32
Size (KB)  :  2,001 KB
uttvc343
29/9/2561 21:36:36
Size (KB)  :  2,048 KB
uttvc344
29/9/2561 21:37:28
Size (KB)  :  2,015 KB
uttvc345
29/9/2561 21:38:12
Size (KB)  :  2,043 KB
uttvc346
29/9/2561 21:39:06
Size (KB)  :  2,024 KB
uttvc347
29/9/2561 21:39:12
Size (KB)  :  2,042 KB
uttvc348
29/9/2561 21:39:26
Size (KB)  :  1,975 KB
uttvc349
29/9/2561 21:39:46
Size (KB)  :  2,057 KB
uttvc350
29/9/2561 21:39:48
Size (KB)  :  1,941 KB
uttvc351
29/9/2561 21:39:50
Size (KB)  :  2,024 KB
uttvc352
29/9/2561 21:39:58
Size (KB)  :  1,992 KB
uttvc353
29/9/2561 21:40:00
Size (KB)  :  2,044 KB
uttvc354
29/9/2561 21:40:02
Size (KB)  :  2,035 KB
uttvc355
29/9/2561 21:40:04
Size (KB)  :  1,995 KB
uttvc356
29/9/2561 21:40:10
Size (KB)  :  2,040 KB
uttvc357
29/9/2561 21:40:14
Size (KB)  :  2,050 KB
uttvc358
29/9/2561 21:40:30
Size (KB)  :  2,033 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19