วันที่ 28 กันยายน 2561 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดงานเกษียณอายุราชการ ของคุณครูพิเชษฐ สุวรรณชื่น และคุณครูกิ่งแก้ว แสงอุดมรัตน์ ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc001
28/9/2561 18:19:46
Size (KB)  :  4,471 KB
uttvc002
28/9/2561 18:19:50
Size (KB)  :  4,873 KB
uttvc003
28/9/2561 18:20:04
Size (KB)  :  4,232 KB
uttvc004
28/9/2561 18:30:48
Size (KB)  :  4,679 KB
uttvc005
28/9/2561 18:50:12
Size (KB)  :  4,404 KB
uttvc006
28/9/2561 18:50:14
Size (KB)  :  4,689 KB
uttvc007
28/9/2561 18:50:50
Size (KB)  :  4,343 KB
uttvc008
28/9/2561 18:50:52
Size (KB)  :  4,397 KB
uttvc009
28/9/2561 18:50:54
Size (KB)  :  4,453 KB
uttvc010
28/9/2561 18:50:56
Size (KB)  :  4,540 KB
uttvc011
28/9/2561 18:50:58
Size (KB)  :  4,431 KB
uttvc012
28/9/2561 18:51:00
Size (KB)  :  4,371 KB
uttvc013
28/9/2561 18:51:14
Size (KB)  :  3,941 KB
uttvc014
28/9/2561 18:52:02
Size (KB)  :  4,747 KB
uttvc015
28/9/2561 18:52:08
Size (KB)  :  4,376 KB
uttvc016
28/9/2561 18:52:10
Size (KB)  :  4,758 KB
uttvc017
28/9/2561 18:52:12
Size (KB)  :  4,338 KB
uttvc018
28/9/2561 18:52:14
Size (KB)  :  4,363 KB
uttvc019
28/9/2561 18:53:16
Size (KB)  :  4,404 KB
uttvc020
28/9/2561 18:53:16
Size (KB)  :  4,344 KB
uttvc021
28/9/2561 18:53:28
Size (KB)  :  4,727 KB
uttvc022
28/9/2561 18:53:42
Size (KB)  :  4,577 KB
uttvc023
28/9/2561 18:54:06
Size (KB)  :  4,380 KB
uttvc024
28/9/2561 18:54:14
Size (KB)  :  4,657 KB
uttvc025
28/9/2561 18:54:28
Size (KB)  :  4,389 KB
uttvc026
28/9/2561 18:55:06
Size (KB)  :  4,348 KB
uttvc027
28/9/2561 18:55:08
Size (KB)  :  4,686 KB
uttvc028
28/9/2561 18:55:22
Size (KB)  :  4,329 KB
uttvc029
28/9/2561 18:55:26
Size (KB)  :  4,706 KB
uttvc030
28/9/2561 18:55:42
Size (KB)  :  4,750 KB
uttvc031
28/9/2561 18:56:02
Size (KB)  :  4,504 KB
uttvc032
28/9/2561 18:56:06
Size (KB)  :  4,346 KB
uttvc033
28/9/2561 18:56:20
Size (KB)  :  4,535 KB
uttvc034
28/9/2561 18:56:36
Size (KB)  :  4,739 KB
uttvc035
28/9/2561 18:56:42
Size (KB)  :  4,350 KB
uttvc036
28/9/2561 18:57:18
Size (KB)  :  4,664 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19