นายศิริชัย นาระกันทา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตรการออกแบบจัดทำชุดเอกสารประกอบการสอน โดยจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม สำหรับครูผู้สอนประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ระดับกลาง หลักสูตรที่ 69 ( ระหว่างวันที่ 1-6 ตุลาคม 2561) ณ ห้องร่มราชพฤกษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc073
4/10/2561 9:09:04
Size (KB)  :  2,010 KB
uttvc074
4/10/2561 9:09:08
Size (KB)  :  1,995 KB
uttvc075
4/10/2561 9:09:16
Size (KB)  :  2,009 KB
uttvc076
4/10/2561 9:09:28
Size (KB)  :  2,152 KB
uttvc077
4/10/2561 9:09:36
Size (KB)  :  1,924 KB
uttvc078
4/10/2561 9:10:04
Size (KB)  :  2,049 KB
uttvc079
4/10/2561 9:10:28
Size (KB)  :  1,790 KB
uttvc080
4/10/2561 9:10:42
Size (KB)  :  1,868 KB
uttvc081
4/10/2561 9:12:52
Size (KB)  :  2,030 KB
uttvc082
4/10/2561 9:13:00
Size (KB)  :  2,041 KB
uttvc083
4/10/2561 9:13:06
Size (KB)  :  2,145 KB
uttvc084
4/10/2561 9:13:34
Size (KB)  :  1,849 KB
uttvc085
4/10/2561 9:14:00
Size (KB)  :  2,298 KB
uttvc086
4/10/2561 9:14:38
Size (KB)  :  2,056 KB
uttvc087
4/10/2561 9:14:48
Size (KB)  :  1,956 KB
uttvc088
4/10/2561 9:14:52
Size (KB)  :  1,960 KB
uttvc089
4/10/2561 9:15:16
Size (KB)  :  2,069 KB
uttvc090
4/10/2561 9:04:14
Size (KB)  :  1,906 KB
uttvc091
4/10/2561 8:59:06
Size (KB)  :  1,847 KB
uttvc092
4/10/2561 8:59:34
Size (KB)  :  1,805 KB
uttvc093
4/10/2561 8:59:56
Size (KB)  :  1,895 KB
uttvc094
4/10/2561 9:00:26
Size (KB)  :  1,954 KB
Pages:     1 2 3