นายศิริชัย นาระกันทา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตรการออกแบบจัดทำชุดเอกสารประกอบการสอน โดยจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม สำหรับครูผู้สอนประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ระดับกลาง หลักสูตรที่ 69 ( ระหว่างวันที่ 1-6 ตุลาคม 2561) ณ ห้องร่มราชพฤกษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc037
1/10/2561 9:10:20
Size (KB)  :  2,103 KB
uttvc038
4/10/2561 8:12:56
Size (KB)  :  2,009 KB
uttvc039
4/10/2561 8:15:46
Size (KB)  :  2,174 KB
uttvc040
4/10/2561 8:15:48
Size (KB)  :  2,178 KB
uttvc041
4/10/2561 8:21:04
Size (KB)  :  1,836 KB
uttvc042
4/10/2561 8:21:26
Size (KB)  :  1,866 KB
uttvc043
4/10/2561 8:22:16
Size (KB)  :  2,098 KB
uttvc044
4/10/2561 8:22:28
Size (KB)  :  1,911 KB
uttvc045
4/10/2561 8:25:10
Size (KB)  :  1,795 KB
uttvc046
4/10/2561 8:25:30
Size (KB)  :  1,862 KB
uttvc047
4/10/2561 8:30:32
Size (KB)  :  2,005 KB
uttvc048
4/10/2561 8:31:30
Size (KB)  :  2,025 KB
uttvc049
4/10/2561 8:32:30
Size (KB)  :  1,874 KB
uttvc050
4/10/2561 8:35:12
Size (KB)  :  1,958 KB
uttvc051
4/10/2561 8:38:48
Size (KB)  :  1,990 KB
uttvc052
4/10/2561 8:39:14
Size (KB)  :  2,141 KB
uttvc053
4/10/2561 8:39:30
Size (KB)  :  1,950 KB
uttvc054
4/10/2561 8:39:56
Size (KB)  :  1,899 KB
uttvc055
4/10/2561 8:40:06
Size (KB)  :  2,049 KB
uttvc056
4/10/2561 8:40:18
Size (KB)  :  2,025 KB
uttvc057
4/10/2561 8:40:54
Size (KB)  :  1,930 KB
uttvc058
4/10/2561 8:42:02
Size (KB)  :  1,965 KB
uttvc059
4/10/2561 8:42:16
Size (KB)  :  2,324 KB
uttvc060
4/10/2561 8:42:34
Size (KB)  :  2,063 KB
uttvc061
4/10/2561 8:43:36
Size (KB)  :  1,873 KB
uttvc062
4/10/2561 8:45:18
Size (KB)  :  2,015 KB
uttvc063
4/10/2561 8:45:34
Size (KB)  :  2,010 KB
uttvc064
4/10/2561 8:51:00
Size (KB)  :  2,053 KB
uttvc065
4/10/2561 8:51:30
Size (KB)  :  1,928 KB
uttvc066
4/10/2561 8:51:52
Size (KB)  :  1,977 KB
uttvc067
4/10/2561 8:51:56
Size (KB)  :  1,917 KB
uttvc068
4/10/2561 8:53:08
Size (KB)  :  2,065 KB
uttvc069
4/10/2561 9:07:04
Size (KB)  :  1,854 KB
uttvc070
4/10/2561 9:07:10
Size (KB)  :  2,024 KB
uttvc071
4/10/2561 9:07:40
Size (KB)  :  2,057 KB
uttvc072
4/10/2561 9:08:26
Size (KB)  :  1,995 KB
Pages:     1 2 3