นายศิริชัย นาระกันทา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตรการออกแบบจัดทำชุดเอกสารประกอบการสอน โดยจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม สำหรับครูผู้สอนประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ระดับกลาง หลักสูตรที่ 69 ( ระหว่างวันที่ 1-6 ตุลาคม 2561) ณ ห้องร่มราชพฤกษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc001
1/10/2561 9:10:30
Size (KB)  :  2,296 KB
uttvc002
1/10/2561 9:10:34
Size (KB)  :  1,884 KB
uttvc003
1/10/2561 9:10:48
Size (KB)  :  1,931 KB
uttvc004
1/10/2561 9:11:00
Size (KB)  :  2,189 KB
uttvc005
1/10/2561 9:11:18
Size (KB)  :  1,864 KB
uttvc006
1/10/2561 9:11:22
Size (KB)  :  1,930 KB
uttvc007
1/10/2561 9:11:38
Size (KB)  :  1,983 KB
uttvc008
1/10/2561 9:11:50
Size (KB)  :  2,037 KB
uttvc009
1/10/2561 9:12:00
Size (KB)  :  1,996 KB
uttvc010
1/10/2561 9:12:08
Size (KB)  :  1,930 KB
uttvc011
1/10/2561 9:12:22
Size (KB)  :  1,991 KB
uttvc012
1/10/2561 9:12:30
Size (KB)  :  2,023 KB
uttvc013
1/10/2561 9:12:40
Size (KB)  :  2,003 KB
uttvc014
1/10/2561 9:12:48
Size (KB)  :  1,909 KB
uttvc015
1/10/2561 9:13:42
Size (KB)  :  2,010 KB
uttvc016
1/10/2561 9:14:04
Size (KB)  :  1,837 KB
uttvc017
1/10/2561 9:17:28
Size (KB)  :  2,288 KB
uttvc018
1/10/2561 9:35:25
Size (KB)  :  1,034 KB
uttvc019
1/10/2561 9:04:20
Size (KB)  :  1,839 KB
uttvc020
1/10/2561 8:52:54
Size (KB)  :  2,061 KB
uttvc021
1/10/2561 8:53:32
Size (KB)  :  2,084 KB
uttvc022
1/10/2561 9:05:34
Size (KB)  :  2,170 KB
uttvc023
1/10/2561 9:06:16
Size (KB)  :  1,790 KB
uttvc024
1/10/2561 8:50:54
Size (KB)  :  1,788 KB
uttvc025
1/10/2561 8:13:44
Size (KB)  :  2,089 KB
uttvc026
1/10/2561 8:15:22
Size (KB)  :  2,094 KB
uttvc027
1/10/2561 8:15:38
Size (KB)  :  1,831 KB
uttvc028
1/10/2561 8:22:16
Size (KB)  :  1,857 KB
uttvc029
1/10/2561 8:24:32
Size (KB)  :  1,794 KB
uttvc030
1/10/2561 8:29:40
Size (KB)  :  1,967 KB
uttvc031
1/10/2561 8:45:46
Size (KB)  :  1,824 KB
uttvc032
1/10/2561 8:46:38
Size (KB)  :  1,803 KB
uttvc033
1/10/2561 9:06:22
Size (KB)  :  1,889 KB
uttvc034
1/10/2561 9:10:02
Size (KB)  :  1,899 KB
uttvc035
1/10/2561 9:10:10
Size (KB)  :  1,834 KB
uttvc036
1/10/2561 9:10:14
Size (KB)  :  1,883 KB
Pages:     1 2 3