วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมแนะแนวศึกษาต่อสายอาชีพเพื่ออนาคต (Open House) ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc266
29/11/2561 10:14:52
Size (KB)  :  6,248 KB
uttvc267
28/11/2561 12:31:34
Size (KB)  :  6,640 KB
uttvc268
29/11/2561 10:12:02
Size (KB)  :  7,469 KB
uttvc269
29/11/2561 10:09:28
Size (KB)  :  6,511 KB
uttvc270
28/11/2561 12:30:28
Size (KB)  :  5,828 KB
uttvc271
28/11/2561 12:29:31
Size (KB)  :  6,066 KB
uttvc272
28/11/2561 12:29:05
Size (KB)  :  5,813 KB
uttvc273
28/11/2561 12:28:30
Size (KB)  :  5,354 KB
uttvc274
28/11/2561 12:26:22
Size (KB)  :  4,833 KB
uttvc275
29/11/2561 10:03:42
Size (KB)  :  6,961 KB
uttvc276
29/11/2561 10:03:34
Size (KB)  :  7,048 KB
uttvc277
29/11/2561 10:03:26
Size (KB)  :  7,070 KB
uttvc278
29/11/2561 10:03:16
Size (KB)  :  6,997 KB
uttvc279
29/11/2561 10:03:04
Size (KB)  :  7,146 KB
uttvc280
28/11/2561 12:19:30
Size (KB)  :  5,896 KB
uttvc281
29/11/2561 10:02:42
Size (KB)  :  7,449 KB
uttvc283
28/11/2561 12:17:26
Size (KB)  :  5,083 KB
uttvc284
29/11/2561 10:02:16
Size (KB)  :  6,575 KB
uttvc285
28/11/2561 12:16:37
Size (KB)  :  5,908 KB
uttvc286
29/11/2561 10:01:42
Size (KB)  :  6,765 KB
uttvc287
28/11/2561 12:16:08
Size (KB)  :  6,102 KB
Pages:     1 2 3 4 5