วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมแนะแนวศึกษาต่อสายอาชีพเพื่ออนาคต (Open House) ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc230
29/11/2561 10:53:58
Size (KB)  :  6,616 KB
uttvc231
29/11/2561 9:37:24
Size (KB)  :  6,665 KB
uttvc232
29/11/2561 10:53:40
Size (KB)  :  6,239 KB
uttvc233
29/11/2561 9:37:22
Size (KB)  :  6,806 KB
uttvc234
29/11/2561 10:53:32
Size (KB)  :  6,620 KB
uttvc235
29/11/2561 10:53:18
Size (KB)  :  6,538 KB
uttvc236
29/11/2561 10:52:50
Size (KB)  :  5,633 KB
uttvc237
29/11/2561 10:52:46
Size (KB)  :  6,448 KB
uttvc238
29/11/2561 10:52:26
Size (KB)  :  6,370 KB
uttvc239
29/11/2561 10:52:10
Size (KB)  :  6,113 KB
uttvc240
29/11/2561 10:51:56
Size (KB)  :  6,729 KB
uttvc241
29/11/2561 10:51:42
Size (KB)  :  7,165 KB
uttvc242
29/11/2561 10:51:34
Size (KB)  :  6,908 KB
uttvc243
29/11/2561 10:51:30
Size (KB)  :  7,291 KB
uttvc244
29/11/2561 10:51:16
Size (KB)  :  7,230 KB
uttvc245
29/11/2561 10:51:14
Size (KB)  :  6,642 KB
uttvc246
29/11/2561 10:51:08
Size (KB)  :  6,455 KB
uttvc247
29/11/2561 10:51:04
Size (KB)  :  6,606 KB
uttvc248
29/11/2561 10:50:48
Size (KB)  :  7,418 KB
uttvc249
29/11/2561 10:50:40
Size (KB)  :  6,994 KB
uttvc250
29/11/2561 10:50:36
Size (KB)  :  7,371 KB
uttvc251
29/11/2561 10:50:32
Size (KB)  :  6,617 KB
uttvc252
29/11/2561 10:50:18
Size (KB)  :  6,244 KB
uttvc253
29/11/2561 10:49:52
Size (KB)  :  6,368 KB
uttvc254
29/11/2561 10:49:44
Size (KB)  :  6,693 KB
uttvc255
29/11/2561 10:49:30
Size (KB)  :  7,112 KB
uttvc256
29/11/2561 10:49:20
Size (KB)  :  6,170 KB
uttvc257
28/11/2561 8:57:28
Size (KB)  :  2,036 KB
uttvc258
28/11/2561 8:41:52
Size (KB)  :  2,078 KB
uttvc259
28/11/2561 8:35:26
Size (KB)  :  1,904 KB
uttvc260
28/11/2561 8:17:20
Size (KB)  :  1,940 KB
uttvc261
29/11/2561 10:39:24
Size (KB)  :  6,549 KB
uttvc262
29/11/2561 10:30:56
Size (KB)  :  7,108 KB
uttvc263
29/11/2561 10:22:56
Size (KB)  :  7,523 KB
uttvc264
29/11/2561 10:18:26
Size (KB)  :  7,172 KB
uttvc265
29/11/2561 10:16:52
Size (KB)  :  7,611 KB
Pages:     1 2 3 4 5