วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมแนะแนวศึกษาต่อสายอาชีพเพื่ออนาคต (Open House) ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc194
29/11/2561 11:04:26
Size (KB)  :  7,484 KB
uttvc195
29/11/2561 11:04:22
Size (KB)  :  7,472 KB
uttvc196
29/11/2561 11:03:26
Size (KB)  :  6,611 KB
uttvc197
29/11/2561 11:03:04
Size (KB)  :  7,521 KB
uttvc198
29/11/2561 11:02:38
Size (KB)  :  7,542 KB
uttvc199
29/11/2561 11:01:50
Size (KB)  :  6,654 KB
uttvc200
29/11/2561 11:01:26
Size (KB)  :  6,476 KB
uttvc201
29/11/2561 11:01:00
Size (KB)  :  6,814 KB
uttvc202
29/11/2561 11:00:42
Size (KB)  :  6,836 KB
uttvc203
29/11/2561 11:00:34
Size (KB)  :  7,606 KB
uttvc204
29/11/2561 11:00:24
Size (KB)  :  7,581 KB
uttvc205
29/11/2561 11:00:00
Size (KB)  :  7,160 KB
uttvc206
29/11/2561 10:59:32
Size (KB)  :  6,911 KB
uttvc207
29/11/2561 10:58:34
Size (KB)  :  6,156 KB
uttvc208
29/11/2561 9:38:18
Size (KB)  :  6,476 KB
uttvc209
29/11/2561 10:58:28
Size (KB)  :  7,585 KB
uttvc210
29/11/2561 10:58:08
Size (KB)  :  6,310 KB
uttvc211
29/11/2561 9:37:56
Size (KB)  :  6,870 KB
uttvc212
29/11/2561 10:57:18
Size (KB)  :  5,975 KB
uttvc213
29/11/2561 9:37:52
Size (KB)  :  6,232 KB
uttvc214
29/11/2561 10:56:52
Size (KB)  :  5,663 KB
uttvc215
29/11/2561 9:37:50
Size (KB)  :  6,979 KB
uttvc216
29/11/2561 10:56:28
Size (KB)  :  6,749 KB
uttvc217
29/11/2561 9:37:46
Size (KB)  :  6,811 KB
uttvc218
29/11/2561 10:55:58
Size (KB)  :  6,542 KB
uttvc219
29/11/2561 9:37:44
Size (KB)  :  7,008 KB
uttvc220
29/11/2561 10:55:50
Size (KB)  :  7,060 KB
uttvc221
29/11/2561 9:37:42
Size (KB)  :  6,458 KB
uttvc222
29/11/2561 10:55:06
Size (KB)  :  6,603 KB
uttvc223
29/11/2561 9:37:38
Size (KB)  :  6,385 KB
uttvc224
29/11/2561 10:54:42
Size (KB)  :  6,811 KB
uttvc225
29/11/2561 9:37:34
Size (KB)  :  6,261 KB
uttvc226
29/11/2561 10:54:34
Size (KB)  :  7,255 KB
uttvc227
29/11/2561 9:37:32
Size (KB)  :  7,266 KB
uttvc228
29/11/2561 10:54:14
Size (KB)  :  6,391 KB
uttvc229
29/11/2561 9:37:28
Size (KB)  :  7,596 KB
Pages:     1 2 3 4 5