วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมแนะแนวศึกษาต่อสายอาชีพเพื่ออนาคต (Open House) ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc152
29/11/2561 11:20:22
Size (KB)  :  6,380 KB
uttvc153
29/11/2561 11:12:08
Size (KB)  :  7,313 KB
uttvc154
29/11/2561 11:12:02
Size (KB)  :  7,542 KB
uttvc155
29/11/2561 11:11:40
Size (KB)  :  7,620 KB
uttvc156
29/11/2561 11:11:36
Size (KB)  :  6,431 KB
uttvc157
29/11/2561 11:11:02
Size (KB)  :  7,251 KB
uttvc158
29/11/2561 11:10:58
Size (KB)  :  6,630 KB
uttvc159
29/11/2561 11:10:38
Size (KB)  :  6,637 KB
uttvc160
29/11/2561 11:10:16
Size (KB)  :  6,456 KB
uttvc161
29/11/2561 11:09:04
Size (KB)  :  7,331 KB
uttvc162
29/11/2561 11:09:02
Size (KB)  :  6,595 KB
uttvc163
29/11/2561 11:08:58
Size (KB)  :  6,831 KB
uttvc164
29/11/2561 11:08:46
Size (KB)  :  6,627 KB
uttvc165
29/11/2561 11:08:28
Size (KB)  :  6,544 KB
uttvc172
29/11/2561 9:56:58
Size (KB)  :  6,867 KB
uttvc173
29/11/2561 9:56:50
Size (KB)  :  7,115 KB
uttvc174
28/11/2561 12:13:25
Size (KB)  :  4,919 KB
uttvc175
28/11/2561 12:11:52
Size (KB)  :  5,747 KB
uttvc176
28/11/2561 12:10:24
Size (KB)  :  5,870 KB
uttvc177
28/11/2561 12:09:52
Size (KB)  :  6,714 KB
uttvc178
29/11/2561 8:51:24
Size (KB)  :  6,613 KB
uttvc179
29/11/2561 8:51:04
Size (KB)  :  7,624 KB
uttvc180
29/11/2561 8:49:42
Size (KB)  :  6,445 KB
uttvc181
29/11/2561 8:48:48
Size (KB)  :  6,397 KB
uttvc182
29/11/2561 8:48:18
Size (KB)  :  6,358 KB
uttvc183
29/11/2561 8:47:06
Size (KB)  :  6,439 KB
uttvc184
29/11/2561 8:45:48
Size (KB)  :  6,218 KB
uttvc185
28/11/2561 11:55:10
Size (KB)  :  6,334 KB
uttvc186
29/11/2561 11:07:46
Size (KB)  :  7,133 KB
uttvc187
29/11/2561 11:07:38
Size (KB)  :  6,742 KB
uttvc188
29/11/2561 11:06:48
Size (KB)  :  7,095 KB
uttvc189
29/11/2561 11:06:40
Size (KB)  :  6,606 KB
uttvc190
29/11/2561 11:06:24
Size (KB)  :  6,639 KB
uttvc191
29/11/2561 11:06:14
Size (KB)  :  6,935 KB
uttvc192
29/11/2561 11:06:00
Size (KB)  :  6,859 KB
uttvc193
29/11/2561 11:04:54
Size (KB)  :  6,924 KB
Pages:     1 2 3 4 5