วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมแนะแนวศึกษาต่อสายอาชีพเพื่ออนาคต (Open House) ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc103
28/11/2561 11:59:14
Size (KB)  :  5,854 KB
uttvc104
29/11/2561 9:35:52
Size (KB)  :  7,260 KB
uttvc105
28/11/2561 12:03:53
Size (KB)  :  5,403 KB
uttvc106
28/11/2561 12:03:16
Size (KB)  :  4,845 KB
uttvc107
29/11/2561 9:39:12
Size (KB)  :  6,610 KB
uttvc108
29/11/2561 9:39:08
Size (KB)  :  6,588 KB
uttvc109
29/11/2561 9:39:04
Size (KB)  :  6,448 KB
uttvc110
29/11/2561 9:38:58
Size (KB)  :  6,680 KB
uttvc111
29/11/2561 9:38:54
Size (KB)  :  6,922 KB
uttvc112
29/11/2561 9:38:50
Size (KB)  :  6,603 KB
uttvc113
29/11/2561 9:38:46
Size (KB)  :  7,120 KB
uttvc114
29/11/2561 9:38:42
Size (KB)  :  7,242 KB
uttvc115
29/11/2561 9:38:40
Size (KB)  :  6,586 KB
uttvc116
29/11/2561 9:38:38
Size (KB)  :  7,105 KB
uttvc117
29/11/2561 9:38:34
Size (KB)  :  7,260 KB
uttvc118
29/11/2561 9:38:32
Size (KB)  :  7,329 KB
uttvc119
29/11/2561 9:38:30
Size (KB)  :  6,668 KB
uttvc120
29/11/2561 9:38:26
Size (KB)  :  7,013 KB
uttvc121
29/11/2561 9:38:22
Size (KB)  :  6,680 KB
uttvc122
29/11/2561 9:38:20
Size (KB)  :  6,631 KB
uttvc136
29/11/2561 9:37:18
Size (KB)  :  6,459 KB
uttvc137
29/11/2561 9:37:16
Size (KB)  :  6,457 KB
uttvc138
29/11/2561 9:37:12
Size (KB)  :  7,085 KB
uttvc139
29/11/2561 9:37:10
Size (KB)  :  6,138 KB
uttvc140
29/11/2561 9:36:46
Size (KB)  :  6,904 KB
uttvc141
29/11/2561 9:36:42
Size (KB)  :  6,819 KB
uttvc142
29/11/2561 9:36:36
Size (KB)  :  6,745 KB
uttvc143
29/11/2561 9:36:34
Size (KB)  :  6,425 KB
uttvc144
28/11/2561 12:02:10
Size (KB)  :  5,487 KB
uttvc145
28/11/2561 12:01:49
Size (KB)  :  5,461 KB
uttvc146
28/11/2561 12:08:26
Size (KB)  :  6,061 KB
uttvc147
28/11/2561 12:06:33
Size (KB)  :  5,562 KB
uttvc148
28/11/2561 12:05:46
Size (KB)  :  5,391 KB
uttvc149
28/11/2561 12:05:08
Size (KB)  :  5,979 KB
uttvc150
28/11/2561 12:04:21
Size (KB)  :  5,380 KB
uttvc151
29/11/2561 11:37:30
Size (KB)  :  7,012 KB
Pages:     1 2 3 4 5