วันที่ 20 ตุลาคม 2561 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดุงานจากวิทยาลัยสารพัดช่าง จังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องร่มราชพฤกษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
1
20/10/2561 10:08:08
Size (KB)  :  2,177 KB
2
20/10/2561 10:09:56
Size (KB)  :  2,181 KB
3
20/10/2561 10:10:02
Size (KB)  :  2,033 KB
4
20/10/2561 10:04:36
Size (KB)  :  1,905 KB
5
20/10/2561 9:31:52
Size (KB)  :  2,181 KB
6
20/10/2561 10:04:10
Size (KB)  :  2,072 KB
7
20/10/2561 9:32:02
Size (KB)  :  2,002 KB
8
20/10/2561 11:15:27
Size (KB)  :  1,135 KB
DSC_0078
20/10/2561 9:26:12
Size (KB)  :  2,169 KB
DSC_0085
20/10/2561 9:27:38
Size (KB)  :  1,949 KB
DSC_0094
20/10/2561 9:32:38
Size (KB)  :  2,091 KB
DSC_0095
20/10/2561 9:32:52
Size (KB)  :  2,090 KB
DSC_0096
20/10/2561 9:32:58
Size (KB)  :  2,134 KB
DSC_0097
20/10/2561 9:33:12
Size (KB)  :  1,846 KB
DSC_0098
20/10/2561 9:33:52
Size (KB)  :  1,859 KB
DSC_0099
20/10/2561 9:33:56
Size (KB)  :  1,862 KB
DSC_0100
20/10/2561 9:34:04
Size (KB)  :  2,131 KB
DSC_0101
20/10/2561 9:34:34
Size (KB)  :  1,890 KB
DSC_0102
20/10/2561 9:34:46
Size (KB)  :  1,963 KB
DSC_0103
20/10/2561 9:34:52
Size (KB)  :  1,998 KB
DSC_0104
20/10/2561 9:35:20
Size (KB)  :  1,818 KB
DSC_0105
20/10/2561 9:35:30
Size (KB)  :  1,849 KB
DSC_0106
20/10/2561 9:35:44
Size (KB)  :  1,846 KB
DSC_0110
20/10/2561 9:40:00
Size (KB)  :  1,909 KB
DSC_0142
20/10/2561 10:16:46
Size (KB)  :  2,096 KB
DSC_0143
20/10/2561 10:16:58
Size (KB)  :  1,786 KB
DSC_0145
20/10/2561 10:17:28
Size (KB)  :  1,847 KB
DSC_0149
20/10/2561 10:18:36
Size (KB)  :  2,017 KB
DSC_0150
20/10/2561 10:18:46
Size (KB)  :  1,813 KB
DSC_0151
20/10/2561 10:18:56
Size (KB)  :  1,952 KB
DSC_0153
20/10/2561 10:19:12
Size (KB)  :  2,108 KB
DSC_0154
20/10/2561 10:19:32
Size (KB)  :  1,975 KB
DSC_0158
20/10/2561 10:20:48
Size (KB)  :  1,797 KB
DSC_0162
20/10/2561 10:21:56
Size (KB)  :  1,830 KB
DSC_0163
20/10/2561 10:22:22
Size (KB)  :  1,957 KB
DSC_0164
20/10/2561 10:23:36
Size (KB)  :  2,004 KB
Pages:     1 2