วันที่ 22 ตุลาคม 2561 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประชุมข้าราชการครู พนักงานราชการ(ครู) ครูอัตราจ้าง ณ ห้องประชุมร่มราชพฤกษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
DSC_1153
22/10/2561 15:40:24
Size (KB)  :  4,118 KB
DSC_1155
22/10/2561 15:41:56
Size (KB)  :  3,718 KB
DSC_1156
22/10/2561 15:42:36
Size (KB)  :  3,850 KB
DSC_1157
22/10/2561 15:45:20
Size (KB)  :  3,799 KB
DSC_1159
22/10/2561 15:53:28
Size (KB)  :  3,897 KB
DSC_1160
22/10/2561 15:53:36
Size (KB)  :  3,713 KB
DSC_1161
22/10/2561 15:53:40
Size (KB)  :  3,928 KB
DSC_1162
22/10/2561 15:53:50
Size (KB)  :  3,842 KB
DSC_1163
22/10/2561 15:54:00
Size (KB)  :  4,003 KB
DSC_1164
22/10/2561 15:54:08
Size (KB)  :  3,670 KB
DSC_1166
22/10/2561 15:54:20
Size (KB)  :  3,851 KB
DSC_1167
22/10/2561 15:54:34
Size (KB)  :  4,272 KB
DSC_1168
22/10/2561 15:54:50
Size (KB)  :  4,511 KB
DSC_1169
22/10/2561 15:55:02
Size (KB)  :  4,081 KB
DSC_1170
22/10/2561 15:55:10
Size (KB)  :  4,006 KB
DSC_1171
22/10/2561 15:55:16
Size (KB)  :  4,088 KB
DSC_1172
22/10/2561 15:55:26
Size (KB)  :  4,065 KB
DSC_1173
22/10/2561 15:55:34
Size (KB)  :  3,935 KB
DSC_1174
22/10/2561 15:55:40
Size (KB)  :  3,854 KB
DSC_1175
22/10/2561 15:55:50
Size (KB)  :  3,952 KB
DSC_1176
22/10/2561 15:55:56
Size (KB)  :  3,966 KB
DSC_1177
22/10/2561 15:56:08
Size (KB)  :  3,989 KB
DSC_1178
22/10/2561 15:56:14
Size (KB)  :  4,188 KB
DSC_1179
22/10/2561 15:56:20
Size (KB)  :  3,975 KB
DSC_1180
22/10/2561 15:56:32
Size (KB)  :  4,293 KB
DSC_1181
22/10/2561 15:56:40
Size (KB)  :  4,219 KB
DSC_1182
22/10/2561 15:56:46
Size (KB)  :  4,480 KB
DSC_1183
22/10/2561 15:56:56
Size (KB)  :  4,373 KB
DSC_1184
22/10/2561 15:57:02
Size (KB)  :  4,313 KB
DSC_1185
22/10/2561 15:57:22
Size (KB)  :  4,207 KB
DSC_1186
22/10/2561 15:59:38
Size (KB)  :  4,150 KB
DSC_1187
22/10/2561 16:09:02
Size (KB)  :  4,390 KB
DSC_1188
22/10/2561 16:09:10
Size (KB)  :  4,553 KB
DSC_1194
22/10/2561 16:09:52
Size (KB)  :  3,989 KB
Pages:     1 2