วันที่ 22 ตุลาคม 2561 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประชุมข้าราชการครู พนักงานราชการ(ครู) ครูอัตราจ้าง ณ ห้องประชุมร่มราชพฤกษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
1
22/10/2561 17:09:38
Size (KB)  :  1,645 KB
2
22/10/2561 16:09:28
Size (KB)  :  4,392 KB
2-1
22/10/2561 16:32:26
Size (KB)  :  1,350 KB
3
22/10/2561 16:09:38
Size (KB)  :  4,304 KB
4
22/10/2561 16:09:40
Size (KB)  :  4,214 KB
5
22/10/2561 16:31:47
Size (KB)  :  1,198 KB
6
22/10/2561 16:41:26
Size (KB)  :  2,179 KB
7
22/10/2561 16:21:14
Size (KB)  :  2,114 KB
DSC_0178
22/10/2561 16:17:38
Size (KB)  :  2,125 KB
DSC_0183
22/10/2561 16:20:40
Size (KB)  :  2,005 KB
DSC_1098
22/10/2561 15:20:14
Size (KB)  :  4,366 KB
DSC_1100
22/10/2561 15:20:22
Size (KB)  :  4,336 KB
DSC_1105
22/10/2561 15:22:06
Size (KB)  :  3,829 KB
DSC_1108
22/10/2561 15:22:28
Size (KB)  :  3,773 KB
DSC_1112
22/10/2561 15:22:52
Size (KB)  :  3,866 KB
DSC_1114
22/10/2561 15:23:28
Size (KB)  :  3,811 KB
DSC_1115
22/10/2561 15:24:32
Size (KB)  :  3,747 KB
DSC_1118
22/10/2561 15:25:18
Size (KB)  :  3,793 KB
DSC_1119
22/10/2561 15:25:56
Size (KB)  :  3,990 KB
DSC_1120
22/10/2561 15:26:20
Size (KB)  :  3,747 KB
DSC_1121
22/10/2561 15:26:34
Size (KB)  :  3,735 KB
DSC_1122
22/10/2561 15:27:08
Size (KB)  :  3,932 KB
DSC_1123
22/10/2561 15:27:32
Size (KB)  :  3,974 KB
DSC_1125
22/10/2561 15:28:08
Size (KB)  :  3,889 KB
DSC_1127
22/10/2561 15:28:58
Size (KB)  :  4,237 KB
DSC_1129
22/10/2561 15:30:16
Size (KB)  :  3,932 KB
DSC_1132
22/10/2561 15:31:16
Size (KB)  :  3,905 KB
DSC_1134
22/10/2561 15:31:30
Size (KB)  :  3,935 KB
DSC_1136
22/10/2561 15:31:46
Size (KB)  :  3,993 KB
DSC_1137
22/10/2561 15:32:22
Size (KB)  :  3,935 KB
DSC_1138
22/10/2561 15:33:38
Size (KB)  :  4,055 KB
DSC_1141
22/10/2561 15:34:20
Size (KB)  :  3,811 KB
DSC_1143
22/10/2561 15:34:42
Size (KB)  :  3,832 KB
DSC_1145
22/10/2561 15:35:30
Size (KB)  :  3,769 KB
DSC_1147
22/10/2561 15:35:56
Size (KB)  :  3,716 KB
DSC_1152
22/10/2561 15:40:00
Size (KB)  :  4,000 KB
Pages:     1 2