วันที่ 22 ตุลาคม 2561 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ มอบรางวัลให้กับนักเรียนรารงวัลพระราชทาน ได้แก่ นายวริศพล สีเทียม นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ และนางสาวกฤติกา ขอบทอง นักศึกษา ปวส.1/3 การบัญชี พร้อมทั้งมอบโล่และประกาศนียบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษา การส่งเสริมการใช้แอปพลิเคชั่น EchoVe และเข้าร่วมกิจกรรม EchoVe Contest ระดับประเทศ ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
DSC_1030
22/10/2561 8:14:26
Size (KB)  :  4,638 KB
DSC_1034
22/10/2561 8:15:08
Size (KB)  :  4,600 KB
DSC_1037
22/10/2561 8:15:40
Size (KB)  :  4,629 KB
DSC_1043
22/10/2561 8:16:06
Size (KB)  :  4,669 KB
DSC_1054
22/10/2561 8:17:12
Size (KB)  :  4,651 KB
DSC_1058
22/10/2561 8:17:32
Size (KB)  :  4,312 KB
DSC_1065
22/10/2561 8:18:24
Size (KB)  :  4,574 KB
DSC_1070
22/10/2561 8:18:44
Size (KB)  :  4,621 KB
DSC_1073
22/10/2561 8:19:08
Size (KB)  :  4,435 KB
DSC_1075
22/10/2561 8:20:04
Size (KB)  :  4,389 KB
DSC_1077
22/10/2561 8:20:20
Size (KB)  :  4,407 KB
DSC_1080
22/10/2561 8:21:12
Size (KB)  :  4,272 KB
DSC_1083
22/10/2561 8:21:18
Size (KB)  :  4,511 KB
DSC_1087
22/10/2561 8:23:00
Size (KB)  :  4,571 KB
DSC_1088
22/10/2561 8:23:24
Size (KB)  :  4,400 KB
DSC_1090
22/10/2561 8:23:44
Size (KB)  :  4,440 KB
DSC_1093
22/10/2561 8:24:44
Size (KB)  :  4,146 KB
DSC_1097
22/10/2561 8:24:56
Size (KB)  :  3,907 KB
Pages:     1 2