วันที่ 22 ตุลาคม 2561 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ มอบรางวัลให้กับนักเรียนรารงวัลพระราชทาน ได้แก่ นายวริศพล สีเทียม นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ และนางสาวกฤติกา ขอบทอง นักศึกษา ปวส.1/3 การบัญชี พร้อมทั้งมอบโล่และประกาศนียบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษา การส่งเสริมการใช้แอปพลิเคชั่น EchoVe และเข้าร่วมกิจกรรม EchoVe Contest ระดับประเทศ ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
DSC_0925
22/10/2561 9:16:39
Size (KB)  :  3,185 KB
DSC_0927
22/10/2561 9:17:20
Size (KB)  :  2,328 KB
DSC_0932
22/10/2561 9:17:46
Size (KB)  :  2,612 KB
DSC_0935
22/10/2561 9:18:25
Size (KB)  :  2,749 KB
DSC_0943
22/10/2561 7:54:00
Size (KB)  :  4,443 KB
DSC_0945
22/10/2561 7:54:06
Size (KB)  :  4,187 KB
DSC_0947
22/10/2561 9:20:05
Size (KB)  :  2,672 KB
DSC_0949
22/10/2561 7:54:36
Size (KB)  :  4,455 KB
DSC_0951
22/10/2561 9:29:49
Size (KB)  :  2,473 KB
DSC_0953
22/10/2561 7:54:54
Size (KB)  :  4,367 KB
DSC_0957
22/10/2561 9:28:48
Size (KB)  :  2,990 KB
DSC_0958
22/10/2561 7:56:24
Size (KB)  :  4,627 KB
DSC_0962
22/10/2561 7:56:46
Size (KB)  :  4,559 KB
DSC_0965
22/10/2561 7:57:14
Size (KB)  :  4,549 KB
DSC_0967
22/10/2561 7:58:06
Size (KB)  :  4,429 KB
DSC_0972
22/10/2561 7:58:22
Size (KB)  :  4,487 KB
DSC_0976
22/10/2561 7:59:02
Size (KB)  :  4,544 KB
DSC_0979
22/10/2561 7:59:18
Size (KB)  :  4,553 KB
DSC_0980
22/10/2561 7:59:30
Size (KB)  :  4,557 KB
DSC_0985
22/10/2561 7:59:52
Size (KB)  :  4,432 KB
DSC_0986
22/10/2561 8:00:04
Size (KB)  :  4,487 KB
DSC_0989
22/10/2561 8:00:14
Size (KB)  :  4,470 KB
DSC_0992
22/10/2561 8:00:26
Size (KB)  :  4,832 KB
DSC_0996
22/10/2561 8:00:38
Size (KB)  :  4,410 KB
DSC_0998
22/10/2561 8:00:54
Size (KB)  :  4,456 KB
DSC_1001
22/10/2561 8:01:04
Size (KB)  :  4,412 KB
DSC_1003
22/10/2561 8:01:14
Size (KB)  :  4,870 KB
DSC_1006
22/10/2561 8:01:24
Size (KB)  :  4,435 KB
DSC_1010
22/10/2561 8:01:44
Size (KB)  :  4,550 KB
DSC_1011
22/10/2561 8:01:46
Size (KB)  :  4,840 KB
DSC_1013
22/10/2561 8:01:56
Size (KB)  :  4,858 KB
DSC_1017
22/10/2561 8:02:16
Size (KB)  :  4,446 KB
DSC_1019
22/10/2561 8:04:02
Size (KB)  :  4,811 KB
DSC_1023
22/10/2561 8:04:14
Size (KB)  :  4,595 KB
DSC_1025
22/10/2561 8:04:28
Size (KB)  :  4,750 KB
DSC_1027
22/10/2561 8:14:20
Size (KB)  :  4,664 KB
Pages:     1 2