วันที่ 23 ตุลาคม 2561 คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลาการทางการศึกษา และ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 57 กิจกรรมวางพวงมาลาและถวายบังคม กิจกรรมจุดเทียน เนื่องในวันปิยมหาราช ณ บริเวณพิธีลานอเนกประสงค์ริมน่าน อ.เมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
DSC_1193-1
23/10/2561 9:38:19
Size (KB)  :  5,355 KB
DSC_1194-1
23/10/2561 9:38:05
Size (KB)  :  5,096 KB
DSC_1194-2
23/10/2561 9:38:06
Size (KB)  :  4,434 KB
DSC_1194-3
23/10/2561 9:38:06
Size (KB)  :  5,338 KB
DSC_1194-5
23/10/2561 9:38:20
Size (KB)  :  5,265 KB
DSC_1195
23/10/2561 9:38:04
Size (KB)  :  4,830 KB
DSC_1197
23/10/2561 9:38:05
Size (KB)  :  4,951 KB
DSC_1210
23/10/2561 9:38:07
Size (KB)  :  3,671 KB
DSC_1213
23/10/2561 9:38:07
Size (KB)  :  4,480 KB
DSC_1216
23/10/2561 9:38:08
Size (KB)  :  4,140 KB
DSC_1220
23/10/2561 9:38:08
Size (KB)  :  4,042 KB
DSC_1221
23/10/2561 9:38:09
Size (KB)  :  4,161 KB
DSC_1223
23/10/2561 9:38:09
Size (KB)  :  4,900 KB
DSC_1228
23/10/2561 9:38:10
Size (KB)  :  3,417 KB
DSC_1232
23/10/2561 9:38:11
Size (KB)  :  4,822 KB
DSC_1240
23/10/2561 9:38:12
Size (KB)  :  6,005 KB
DSC_1241
23/10/2561 9:38:12
Size (KB)  :  5,605 KB
DSC_1243
23/10/2561 9:38:13
Size (KB)  :  5,181 KB
DSC_1244
23/10/2561 9:38:13
Size (KB)  :  5,576 KB
DSC_1245
23/10/2561 9:38:14
Size (KB)  :  5,926 KB
DSC_1246
23/10/2561 9:38:15
Size (KB)  :  5,596 KB
DSC_1250
23/10/2561 9:38:15
Size (KB)  :  5,307 KB
DSC_1254
23/10/2561 9:38:16
Size (KB)  :  5,681 KB
DSC_1256
23/10/2561 9:38:16
Size (KB)  :  4,934 KB
DSC_1259
23/10/2561 9:38:17
Size (KB)  :  4,748 KB
DSC_1261
23/10/2561 9:38:17
Size (KB)  :  3,994 KB
DSC_1266
23/10/2561 9:38:18
Size (KB)  :  5,339 KB
DSC_1270
23/10/2561 9:38:19
Size (KB)  :  5,277 KB
DSC_1272
23/10/2561 9:38:20
Size (KB)  :  5,476 KB
DSC_1273
23/10/2561 9:38:21
Size (KB)  :  5,660 KB
DSC_1274
23/10/2561 9:38:21
Size (KB)  :  5,531 KB
DSC_1275
23/10/2561 9:38:22
Size (KB)  :  5,744 KB
DSC_1276
23/10/2561 9:38:22
Size (KB)  :  5,497 KB
DSC_1277
23/10/2561 9:38:23
Size (KB)  :  5,429 KB
DSC_1278
23/10/2561 9:38:24
Size (KB)  :  5,443 KB
DSC_1279
23/10/2561 9:38:24
Size (KB)  :  5,335 KB
Pages:     1 2 3 4