วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดดอยท่าเสา จังหวัดอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
1
18/11/2561 12:13:06
Size (KB)  :  4,515 KB
2
18/11/2561 12:09:16
Size (KB)  :  4,062 KB
3
18/11/2561 10:13:12
Size (KB)  :  4,259 KB
4
18/11/2561 10:10:30
Size (KB)  :  4,400 KB
5
18/11/2561 10:08:16
Size (KB)  :  4,239 KB
DSC_0343
18/11/2561 9:34:38
Size (KB)  :  4,546 KB
DSC_0350
18/11/2561 9:37:42
Size (KB)  :  4,061 KB
DSC_0353
18/11/2561 9:37:56
Size (KB)  :  4,102 KB
DSC_0364
18/11/2561 9:39:44
Size (KB)  :  3,828 KB
DSC_0368
18/11/2561 9:40:00
Size (KB)  :  4,289 KB
DSC_0370
18/11/2561 9:41:14
Size (KB)  :  4,068 KB
DSC_0371
18/11/2561 9:41:20
Size (KB)  :  4,501 KB
DSC_0374
18/11/2561 9:41:38
Size (KB)  :  3,853 KB
DSC_0375
18/11/2561 9:41:38
Size (KB)  :  4,190 KB
DSC_0376
18/11/2561 9:42:28
Size (KB)  :  4,384 KB
DSC_0377
18/11/2561 9:42:30
Size (KB)  :  4,719 KB
DSC_0378
18/11/2561 9:42:50
Size (KB)  :  4,439 KB
DSC_0379
18/11/2561 9:42:52
Size (KB)  :  4,532 KB
DSC_0385
18/11/2561 9:43:12
Size (KB)  :  4,299 KB
DSC_0390
18/11/2561 9:44:32
Size (KB)  :  4,473 KB
DSC_0392
18/11/2561 9:44:38
Size (KB)  :  4,388 KB
DSC_0393
18/11/2561 9:44:44
Size (KB)  :  4,510 KB
DSC_0397
18/11/2561 9:44:54
Size (KB)  :  4,144 KB
DSC_0399
18/11/2561 9:45:46
Size (KB)  :  4,197 KB
DSC_0400
18/11/2561 9:46:04
Size (KB)  :  4,382 KB
DSC_0404
18/11/2561 9:47:50
Size (KB)  :  4,450 KB
DSC_0408
18/11/2561 9:47:54
Size (KB)  :  4,445 KB
DSC_0411
18/11/2561 9:47:58
Size (KB)  :  4,571 KB
DSC_0412
18/11/2561 9:48:14
Size (KB)  :  4,456 KB
DSC_0413
18/11/2561 9:48:28
Size (KB)  :  4,229 KB
DSC_0416
18/11/2561 9:49:24
Size (KB)  :  4,005 KB
DSC_0417
18/11/2561 9:49:50
Size (KB)  :  4,356 KB
DSC_0423
18/11/2561 9:52:04
Size (KB)  :  4,086 KB
DSC_0428
18/11/2561 9:53:38
Size (KB)  :  4,487 KB
DSC_0429
18/11/2561 9:54:00
Size (KB)  :  4,219 KB
DSC_0434
18/11/2561 9:55:30
Size (KB)  :  4,148 KB
Pages:     1 2 3 4