วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดโครงการลอยกระทง สืบสานวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc291
22/11/2561 14:16:08
Size (KB)  :  6,806 KB
uttvc292
22/11/2561 14:16:14
Size (KB)  :  7,407 KB
uttvc293
22/11/2561 14:16:16
Size (KB)  :  7,342 KB
uttvc294
22/11/2561 14:16:22
Size (KB)  :  7,013 KB
uttvc295
22/11/2561 14:16:24
Size (KB)  :  6,303 KB
uttvc296
22/11/2561 14:16:34
Size (KB)  :  6,706 KB
uttvc297
22/11/2561 14:16:40
Size (KB)  :  7,465 KB
uttvc298
22/11/2561 14:16:44
Size (KB)  :  6,551 KB
uttvc299
22/11/2561 14:16:48
Size (KB)  :  7,336 KB
uttvc300
22/11/2561 14:16:52
Size (KB)  :  7,063 KB
uttvc301
22/11/2561 14:17:00
Size (KB)  :  6,609 KB
uttvc302
22/11/2561 14:17:02
Size (KB)  :  7,331 KB
uttvc303
22/11/2561 14:17:06
Size (KB)  :  6,506 KB
uttvc304
22/11/2561 14:17:16
Size (KB)  :  7,605 KB
uttvc305
22/11/2561 14:17:26
Size (KB)  :  7,285 KB
uttvc306
22/11/2561 14:17:28
Size (KB)  :  7,088 KB
uttvc307
22/11/2561 14:17:30
Size (KB)  :  7,314 KB
uttvc308
22/11/2561 14:17:32
Size (KB)  :  7,361 KB
uttvc309
22/11/2561 14:17:44
Size (KB)  :  6,457 KB
uttvc310
22/11/2561 14:17:52
Size (KB)  :  7,120 KB
uttvc311
22/11/2561 14:17:56
Size (KB)  :  7,047 KB
uttvc312
22/11/2561 14:18:04
Size (KB)  :  7,012 KB
uttvc313
22/11/2561 14:18:08
Size (KB)  :  6,554 KB
uttvc314
22/11/2561 14:18:22
Size (KB)  :  7,606 KB
uttvc315
22/11/2561 14:18:26
Size (KB)  :  6,908 KB
uttvc316
22/11/2561 14:18:30
Size (KB)  :  6,588 KB
uttvc317
22/11/2561 14:18:34
Size (KB)  :  7,559 KB
uttvc318
22/11/2561 14:18:48
Size (KB)  :  6,663 KB
uttvc319
22/11/2561 14:18:56
Size (KB)  :  7,413 KB
uttvc320
22/11/2561 14:19:02
Size (KB)  :  6,585 KB
uttvc321
22/11/2561 14:19:16
Size (KB)  :  7,590 KB
uttvc322
22/11/2561 14:19:20
Size (KB)  :  6,483 KB
uttvc323
22/11/2561 14:19:24
Size (KB)  :  7,020 KB
uttvc324
22/11/2561 14:19:40
Size (KB)  :  7,149 KB
uttvc325
22/11/2561 14:20:40
Size (KB)  :  6,483 KB
uttvc326
22/11/2561 14:20:50
Size (KB)  :  6,599 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16