วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดโครงการลอยกระทง สืบสานวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc254
22/11/2561 13:38:44
Size (KB)  :  6,565 KB
uttvc255
22/11/2561 13:38:58
Size (KB)  :  6,559 KB
uttvc256
22/11/2561 13:39:08
Size (KB)  :  6,549 KB
uttvc257
22/11/2561 13:39:24
Size (KB)  :  6,647 KB
uttvc258
22/11/2561 13:40:20
Size (KB)  :  7,188 KB
uttvc259
22/11/2561 13:40:44
Size (KB)  :  7,057 KB
uttvc260
22/11/2561 13:41:00
Size (KB)  :  6,552 KB
uttvc262
22/11/2561 13:56:08
Size (KB)  :  6,648 KB
uttvc263
22/11/2561 13:56:42
Size (KB)  :  6,590 KB
uttvc264
22/11/2561 13:57:36
Size (KB)  :  6,494 KB
uttvc265
22/11/2561 13:57:46
Size (KB)  :  7,443 KB
uttvc266
22/11/2561 13:58:12
Size (KB)  :  6,480 KB
uttvc267
22/11/2561 13:58:26
Size (KB)  :  7,173 KB
uttvc268
22/11/2561 14:03:44
Size (KB)  :  6,286 KB
uttvc269
22/11/2561 14:07:18
Size (KB)  :  6,483 KB
uttvc270
22/11/2561 14:11:46
Size (KB)  :  6,948 KB
uttvc271
22/11/2561 14:11:52
Size (KB)  :  7,399 KB
uttvc272
22/11/2561 14:11:56
Size (KB)  :  7,108 KB
uttvc273
22/11/2561 14:12:00
Size (KB)  :  7,056 KB
uttvc274
22/11/2561 14:13:56
Size (KB)  :  6,491 KB
uttvc275
22/11/2561 14:14:26
Size (KB)  :  6,586 KB
uttvc276
22/11/2561 14:14:26
Size (KB)  :  6,787 KB
uttvc277
22/11/2561 14:14:28
Size (KB)  :  7,100 KB
uttvc278
22/11/2561 14:14:30
Size (KB)  :  7,222 KB
uttvc279
22/11/2561 14:14:58
Size (KB)  :  6,677 KB
uttvc280
22/11/2561 14:15:02
Size (KB)  :  7,358 KB
uttvc281
22/11/2561 14:15:04
Size (KB)  :  6,688 KB
uttvc282
22/11/2561 14:15:16
Size (KB)  :  7,458 KB
uttvc283
22/11/2561 14:15:22
Size (KB)  :  6,545 KB
uttvc284
22/11/2561 14:15:26
Size (KB)  :  7,187 KB
uttvc285
22/11/2561 14:15:28
Size (KB)  :  6,507 KB
uttvc286
22/11/2561 14:15:28
Size (KB)  :  6,574 KB
uttvc287
22/11/2561 14:15:34
Size (KB)  :  6,491 KB
uttvc288
22/11/2561 14:16:00
Size (KB)  :  6,699 KB
uttvc289
22/11/2561 14:16:02
Size (KB)  :  7,079 KB
uttvc290
22/11/2561 14:16:04
Size (KB)  :  7,280 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16