วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดโครงการลอยกระทง สืบสานวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc218
22/11/2561 9:33:00
Size (KB)  :  6,830 KB
uttvc219
22/11/2561 9:33:04
Size (KB)  :  6,297 KB
uttvc220
22/11/2561 9:33:12
Size (KB)  :  6,594 KB
uttvc221
22/11/2561 9:33:24
Size (KB)  :  6,632 KB
uttvc222
22/11/2561 9:33:28
Size (KB)  :  6,430 KB
uttvc223
22/11/2561 9:50:44
Size (KB)  :  7,115 KB
uttvc224
22/11/2561 9:50:46
Size (KB)  :  7,215 KB
uttvc225
22/11/2561 9:50:50
Size (KB)  :  6,371 KB
uttvc226
22/11/2561 9:50:54
Size (KB)  :  7,197 KB
uttvc227
22/11/2561 9:50:56
Size (KB)  :  7,405 KB
uttvc228
22/11/2561 9:51:00
Size (KB)  :  7,062 KB
uttvc229
22/11/2561 9:51:06
Size (KB)  :  6,253 KB
uttvc230
22/11/2561 9:51:10
Size (KB)  :  6,466 KB
uttvc231
22/11/2561 9:51:14
Size (KB)  :  6,484 KB
uttvc232
22/11/2561 9:51:14
Size (KB)  :  6,572 KB
uttvc233
22/11/2561 9:51:18
Size (KB)  :  6,520 KB
uttvc234
22/11/2561 9:51:36
Size (KB)  :  6,551 KB
uttvc235
22/11/2561 9:51:38
Size (KB)  :  7,205 KB
uttvc236
22/11/2561 9:51:42
Size (KB)  :  6,439 KB
uttvc237
22/11/2561 9:51:50
Size (KB)  :  6,531 KB
uttvc238
22/11/2561 9:52:00
Size (KB)  :  6,343 KB
uttvc239
22/11/2561 9:52:04
Size (KB)  :  6,855 KB
uttvc240
22/11/2561 9:52:10
Size (KB)  :  7,040 KB
uttvc241
22/11/2561 9:52:12
Size (KB)  :  6,432 KB
uttvc242
22/11/2561 9:52:14
Size (KB)  :  6,604 KB
uttvc243
22/11/2561 9:52:22
Size (KB)  :  7,006 KB
uttvc244
22/11/2561 9:52:28
Size (KB)  :  6,955 KB
uttvc245
22/11/2561 9:52:54
Size (KB)  :  6,146 KB
uttvc246
22/11/2561 9:52:56
Size (KB)  :  6,940 KB
uttvc247
22/11/2561 13:35:32
Size (KB)  :  6,523 KB
uttvc248
22/11/2561 13:35:54
Size (KB)  :  6,561 KB
uttvc249
22/11/2561 13:36:50
Size (KB)  :  6,434 KB
uttvc250
22/11/2561 13:37:04
Size (KB)  :  6,549 KB
uttvc251
22/11/2561 13:37:10
Size (KB)  :  6,466 KB
uttvc252
22/11/2561 13:37:58
Size (KB)  :  6,554 KB
uttvc253
22/11/2561 13:38:12
Size (KB)  :  6,571 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16