วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดโครงการลอยกระทง สืบสานวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc182
22/11/2561 9:31:52
Size (KB)  :  7,277 KB
uttvc183
22/11/2561 9:31:52
Size (KB)  :  7,349 KB
uttvc184
22/11/2561 9:31:54
Size (KB)  :  7,644 KB
uttvc185
22/11/2561 9:31:56
Size (KB)  :  6,378 KB
uttvc186
22/11/2561 9:31:56
Size (KB)  :  6,326 KB
uttvc187
22/11/2561 9:31:58
Size (KB)  :  7,339 KB
uttvc188
22/11/2561 9:32:00
Size (KB)  :  6,585 KB
uttvc189
22/11/2561 9:32:00
Size (KB)  :  7,582 KB
uttvc190
22/11/2561 9:32:00
Size (KB)  :  7,082 KB
uttvc191
22/11/2561 9:32:02
Size (KB)  :  7,601 KB
uttvc192
22/11/2561 9:32:02
Size (KB)  :  6,630 KB
uttvc193
22/11/2561 9:32:04
Size (KB)  :  7,360 KB
uttvc194
22/11/2561 9:32:06
Size (KB)  :  7,588 KB
uttvc195
22/11/2561 9:32:06
Size (KB)  :  6,330 KB
uttvc196
22/11/2561 9:32:10
Size (KB)  :  7,462 KB
uttvc197
22/11/2561 9:32:10
Size (KB)  :  7,331 KB
uttvc198
22/11/2561 9:32:12
Size (KB)  :  6,467 KB
uttvc199
22/11/2561 9:32:12
Size (KB)  :  6,913 KB
uttvc200
22/11/2561 9:32:14
Size (KB)  :  6,658 KB
uttvc201
22/11/2561 9:32:16
Size (KB)  :  7,558 KB
uttvc202
22/11/2561 9:32:30
Size (KB)  :  6,521 KB
uttvc203
22/11/2561 9:32:36
Size (KB)  :  6,613 KB
uttvc204
22/11/2561 9:32:40
Size (KB)  :  7,504 KB
uttvc205
22/11/2561 9:32:40
Size (KB)  :  7,304 KB
uttvc206
22/11/2561 9:32:42
Size (KB)  :  6,536 KB
uttvc207
22/11/2561 9:32:44
Size (KB)  :  6,323 KB
uttvc208
22/11/2561 9:32:44
Size (KB)  :  7,451 KB
uttvc209
22/11/2561 9:32:46
Size (KB)  :  7,388 KB
uttvc210
22/11/2561 9:32:48
Size (KB)  :  6,510 KB
uttvc211
22/11/2561 9:32:48
Size (KB)  :  7,081 KB
uttvc212
22/11/2561 9:32:50
Size (KB)  :  7,004 KB
uttvc213
22/11/2561 9:32:50
Size (KB)  :  7,564 KB
uttvc214
22/11/2561 9:32:52
Size (KB)  :  7,077 KB
uttvc215
22/11/2561 9:32:54
Size (KB)  :  6,381 KB
uttvc216
22/11/2561 9:32:56
Size (KB)  :  7,616 KB
uttvc217
22/11/2561 9:32:56
Size (KB)  :  7,569 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16